Vol.1, No 4, 1999 pp. 55 - 63
UDC 534.843

IMPROVEMENT OF DYNAMIC RANGE
OF SOUND ENERGY DECAY IN ROOM
Miroslava A. Milošević, Dejan G. Ćirić
University of Niš, Faculty of Electronic Engineering, Beogradska 14, 18000 Niš
Serbia, Yugoslavia

Abstract. Dynamic range of sound energy decay in room obtained by integrated impulse method can be often relatively small. The reasons are insufficient energy of impulse and existing background noise. There are several alternatives to circumvent this problem. Using pseudorandom noise as excitation signal makes possible to excite the room by the considerable greater energy and to obtain, in that way, greater dynamic range. Also, methods such as the truncation of the impulse response at the knee and the subtraction of the mean square value of background noise are the potential solutions which are often used. The influences of several factors on obtained dynamic range in integrated impulse method by using the impulse and pseudorandom noise as well as the methods for dynamic range improvement are analysed in this paper.
Key words: sound energy decay, dynamic range improvement, integrated-impulse method

POVEĆANJE DINAMIČKOG OPSEGA OPADANJA
ZVUČNE ENERGIJE U PROSTORIJI
Dinamički opseg krive opadanja zvučne energije u prostoriji dobijene metodom impulsnog odziva može često biti relativno mali. Razlozi su mala energija pobude koju nosi impuls i postojeći pozadinski šum. Postoji više alternativa za rešavanje ovog problema. Korišćenje pseudoslučajnog šuma kao pobudnog signala omogućava da se prostorija pobudi znatno većom energijom i time dobije veći dinamički opseg. Takođe, metodi poput odsecanja impulsnog odziva u kolenu i oduzimanja srednje kvadratne vrednosti pozadinskog šuma predstavljaju rešenja koja se često koriste. Uticaji pojedinih faktora na dobijeni dinamički opseg u metodu impulsnog odziva korišćenjem impulsa i pseudoslučajnog šuma, kao i metoda za povećanje ovog opsega, su analizirani u ovom radu.