Vol.2, No 7/2, 1997 pp. 561 - 574
UDC: 621.513; 621.43.031; 621.5.041; 621.51
O JEDNAČINAMA KRETANJA ČVRSTOG TELA S VRTLOŽNIM SUPERPROVODNIM PUNJENJEM
Savchenko,  Savchenko
Institut za primenjenu matematiku i mehaniku NAN Ukraina
Doneck, Ukraina 
Ostvareno je svođenje jednačina kretanja čvrstog tela i superprovodne idelane tečnosti koja zauzima elipsoidni prostor na sistem običnih diferencijalnih jednačina, kako u slučaju kada telo vrši ugaono kretanje pod dejstvom spoljašnjih sila, tako i u slučaju kada su ta kretanja poznate funkcije vremena. Istaknut je slučaj kada je moguće naći tačno rešenje graničnih zadataka za jednačine megnetne hidromehanike superprovodne tečnosti, izraženo preko eliptičnih vremenskih funkcija koje zavise od šest proizvoljnih konstanti.