Vol.4, No 17, 2005 pp. 265-277
UDC 531.51:550.312:629.7.067.8(045)=20

ON THE CAUSE OF RESONANT MOTIONS
OF CELESTIAL BODIES
Milutin Marjanov
Faculty of Forestry, 11000 Belgrade, Serbia and Montenegro

Abstract. Resonant motions are possible only in an inhomogeneous gravitational field. This is the reason why in the beginning of the work we elucidate the principal differences between a homogeneous and an inhomogeneous field. We show that the resonant motions in closed orbits are consequences of the kinematical extrema conditions at perihelion and/or aphelion. Resonance ratios are determined and it is shown that resonance may take place after one, two and four revolutions. Finally, in the Appendix, we propose a simple criterion for ranking of the gravitational fields.
Key words: homogeneous and inhomogeneous gravitational fields, resonance, resonance ratio

O UZROKU REZONANTNIH KRETANJA NEBESKIH TELA
Fenomen gravitacione rezonance može se ispoljiti samo u nehomogenom gravitacionom polju. Stoga su na početku rada istaknute osnovne razlike između homogenog i nehomogenog polja. Izvedene su komponente gravitacionog opterećenja i njegov potencijal pri ravnom kretanju u nehomogenom polju. Pokazano je da su rezonantna kretanja (u zatvorenim orbitama) posledice postojanja ekstremuma kinematičkih i dinamičkih atributa kretanja u apsidama. Dat je beskrajni niz rezonantnih brojeva, to jest, razlomaka čiji su imenioci jedan, dva ili četiri. Naime, pokazalo se da su to brojevi orbitalnih revolucija u kojima se može uspostaviti rezonanca s rotacionim kretanjem. U prilogu je prikazan jednostavan kriterijum za razvrstavanje gravitacionih polja koji je korišćen u ovome radu.
Ključne reči: homogeno i nehomogeno gravitaciono polje, rezonanca, rezonantni broj.