Vol.3, No 11, 2001 pp.269-276
UDC 533.15(045)

DYNAMIC MODEL OF GAS PRESSURE REGULATOR
Dragoljub Vujić, Slobodan Radojković
Vojnotehnički institut VJ, Katanićeva 15, 11000 Beograd
Teleoptik, Cara Dušana 141, 11080 Zemun

Abstract. The procedure of forming of non-linear dynamic model of gas pressure regulator is presented. The non-linear dynamic model is necessary in number of cases, as in investigating the possibility of the occurence of self-exiting oscillations and conditions under which they are stable, for solution of tasks of optimal projecting of regulators, etc. Based on the assumption that dry friction is negligible, that the motion of the diaphragm and the valve disk is not constrained, and that the flow through restriction is laminar, a linear model sufficient for evaluation of stability and transient response analysis is obtained.

DINAMIČKI MODEL REGULATORA PRITISKA GASA
Izložen je postupak formiranja nelinearnog dinamičkog modela regulatora pritiska gasa. Nelinearni model je neophodan u slučajevima kao što su ispitivanje mogućnosti pojave samooscilacija i uslova pod kojima su one stabilne, za rešavanje zadataka optimalnog projektovanja regulatora itd. Na osnovu pretpostavke da je suvo trenje zanemarljivo, da kretanje membrane i zatvarača ventila nije ograničeno, a strujanje kroz prigušnicu laminarno, dobijen je linearni model dovoljan za proveru stabilnosti ili za ocenu kvaliteta prelaznog procesa.