Vol.2, No 10, 2000 pp. 1109-1109
UDC 531/534(045)
METHODS AND MODELS
IN SINGULAR PROBLEMS OF MECHANICS
Lyudmila K. Kuzmina
Kazan Aviation Institute, Adamuck, 4-6, Kazan-15, 420015, RUSSIA
e-mail: Lyudmila.Kuzmina@ksu.ru
Abstract. The developed methodology allows to consider the various mechanical systems with the united positions; to come up to the idealization problem in mechanics (with the construction of idealized models by strict mathematical way; with the substantiation of legitimization of these models; with the receiving of correctness conditions in dynamics).
This technique gives the regular manners for the decomposition of system. It allows to investigate the complex systems by analytical (and computer-analytical) methods in problems of analysis and synthesis.

METODE I MODELI
U SINGULARNIM PROBLEMIMA MEHANIKE
Lyudmila K. Kuzmina
Značajno je izučavati, radi razvoja koncepta i metoda klasične teorije stabilnosti, referentne probleme klase singularno pobudjenih sistema. Različiti aspekti kompleksnih dinamičkih sistema su proučeni. Metode modeliranja i analize na bazi uopštene metodologije u kombinaciji sa idejama teorije stbilnosti i metodama asismptotske teorije su razradjene. Osim netradicionalnih, uopštena približenja, formirana na bazi Lyapunovljevih metoda, postulata Chetayev-ljeve stabilnosti i postulata singularnosti su razradjena. Dobijen je univerzalni alat, koji pruža mogućnost dolaženja do približnog rešenja fundamentalnih problema u opštoj teoriji modeliranja. Efektivni algoritam na inženjerskom nivou je dobijen. Razvijene metode su ilustrovane na primerima iz mehanike. Razmotreni su aktuelni problemi teorije giroskopskih sistema, elektromehaničkih sistema, mehaničkih sistema sa trenjem i drugi. Novi elegantni pristup je dobijen od interesa je za teoriju i primenu. Taj pristup je veoma perspektivan i sa gnoseološke tačke gledišta.