Vol.10, No 1, 2012 pp. 55 - 67
UDC 532.522:551.556:519.6
DOI: 10.2298/FUACE1201055B


FLOW PATTERNS OF SHALLOW PALIĆ LAKE INDUCED BY THE DOMINANT WINDS
Ljubomir Budinski, Đula Fabian
Department of Hydraulic, Water Resources and Environmental Engineering,
Faculty of Civil Engineering Subotica, University of Novi Sad, Serbia
E-mail: julius@gf.uns.ac.rs
Studies of lake currents have highlighted that in case of stagnant waters winds are the dominant driving forces. This study is dealing with the influence of dominant winds on the flow pattern of Palić Lake. Action of steady winds of different directions has been tested on the lake by means of a two dimensional numerical model, while in addition to winds all other permanent factors like actual bathymetry, inflow and outflow as well the Coriolis force have been accounted for. The experiments have revealed that winds of different directions created corresponding characteristic flow patterns (in base plot), which were similar in cases of winds having opposite directions. However, in such cases the direction of flow was opposite. Moreover, the Palić Lake model produced the well known double-gyre flow pattern: in the coastal strip the direction of the current corresponded to the wind direction, while it was opposite in the domain of open water.
Key words: Lake Palić, flow patterns, steady dominant winds, numerical model.

STRUJNE SLIKE PLITKOG PALIĆKOG JEZERA IZAZVANE DOMINANTNIM VETROVIMA
Istraživanja jezera su pokazala da u slučaju stajaćih voda vetrovi su dominantni pokretači strujanja. Ova studija je posvećena izučavanju uticaja dominantnih vetrova na strujnu sliku jezera Palić. Posredstvom dvodimenzionalnog numeričkog model aplicirani su ustaljeni vetrovi različitih pravaca na površinu jezera. Pri tome, dodatno na vetrove, uvaženi su i uticaji stalnog karaktera kao što su aktuelna batimetrija, ulivanje i izlivanje iz jezera i Koriolisova sila. Numerički opiti su pokazali da vetrovi određenih pravaca izazivaju svojstvene strujne slike u osnovi, koje su slične kod vetrova istog pravca, suprotnog smera. Naravno, kod naspramnih vetrova smerovi izazvanih struja su suprotni. Pored toga, model Palićkog jezera je uspešno reprodukovao strujnu sliku po šemi duple cirkulacije, karakterističnu za stajaće vode: u priobalnim šavovima smer strujanja se poklapa sa smerom vetra, dok je na otvorenoj vodi obrnuto.
Ključne reči: jezero Palić, strujne slike, ustaljeni dominantni vetrovi, numerički model