Vol.1, No 5, 1998 pp. 29 - 32
UDC 796.015.52:358.43
Scientific paper

ISOKINETIC MUSCULAR TRAINING
OF PILOTS OF COMBAT AVIATION
Sulejman Čolak, Slaviša Djurdjević, Slobodan Rudnjanin
Institute of Aviation Medicine of Department of Preventive Medicine
- Military Medical Academy Belgrade, Serbia and Montenegro

Abstract.It was presented during work a specific isokinetic training program lasting for four weeks. Isokinetic training of pilots of supersonics combat aviation led to significant increase of strength of muscles extensor (p<0.01) and flexor (p<0.05) of lower extremity. As contribution to better bearing of high Gz acceleration during flight, we increased to pilot's muscular strength of lower extremities. Results of the testing may well help, both with military aviation and sport training, rehabilitation after injuries or illness, and for clinical investigations.
Key words: isokinetic muscular training, +Gz acceleration, pilots of combat aviatio.

IZOKINETIČKI MIŠIĆNI TRENING PILOTA
BORBENE AVIJACIJE
U radu je prikazan specifičan izokinetički trenažni program koji je trajao četiri nedelje. Izokinetički trening pilota supersonične avijacije rezultirao je kod njih signifikantnim poboljšanjem snage mišića ekstenzora (p<0.01) i fleksora (p<0.05) donjih ekstremiteta. Kao doprinos boljem podnošenju velikih +Gz ubrzanja tokom letenja, kod pilota smo izokinetičkim treningom povećali mišićnu snagu donjih ekstremiteta. Rezultati ovog ispitivanja mogu korisno da posluže, kako u vojnom vazduhoplovstvu tako i pri sportskom treningu, zatim u rehabilitaciji nakon povreda ili oboljenja, kao i pri drugim kliničkim istraživanjima.
Ključne reči: izokinetički mišićni trening, +Gz ubrzanje, piloti borbene avijacije.