Vol.1, No 4, 1997 pp. 53 - 59
UDC 796.015.15

FEEDBACK IN THE TRAINING PROCESS
Saša Veličković
Faculty of Philosophy, Department of Physical Education, Niš, Yugoslavija 
Abstract. The paper explains the role of feedback in sport training communication. The author concludes that there is no success full communication without feedback; There fore a special importance is given to the attempts at constant extending and additional explaining of feedback information in the training process. The author emphasizes the objective and complex control of the training as the most important element of feedback in the trainer - sportsman system. Also, the author points to several level of decoding of feedback information obtained by the control of training. In order to illustrate this problem an example from sports gymnastics.
Key words: feedback, communication, training process, sports gymnastics

"FEEDBACK" U TRENAŽNOM PROCESU
U radu je pojašnjena uloga feedback-a pri upravljanju i komuniciranju u trenažnom procesu, odnosno u sistemu trener - sportista. Autor ukazuje da se uspešno kibernetičko upravljanje, kao i uspešna komunikacija ne može ostvariti bez prisustva kvalitetne povratne veze, kojom se obezbeđuje neprestan dotok informacija o stanju podsistema kojim se upravlja (sportista). Ukoliko trener (upravljački podsistem) po liniji povratne veze ne raspolaže tačnim i objektivnim informacijama, on može načiniti grešku prilikom ocenjivanja stanja sportiste i na osnovu pogrešne informacije dati pogrešno usmeren zadatak (pogrešnu upravljačku informaciju). Kao najbitniji  elementu povratne veze autor ističe objektivnu i kompleksnu kontrolu treninga. Takođe, ukazuje i na nekoliko nivoa dekodiranja povratnih informacija dobijenih kontrolom treninga. U cilju ilustracije problema dekodiranja dat je primer iz oblasti spotrske gimnastike.
Ključne reči:  komunikacija, povratna veza, trenažni proces, sportska gimnastika