Vol.1, No 4, 1997 pp. 37 - 44
UDC 159.95:796.071.2

SOME MENTAL FACULTIES OF THE TOP SPORTSMEN
Blagoje Nešić
Faculty of Philosophy, Department of Physical Culture, Niš, Yugoslavia 
Abstract. This research of inquisitive character has aimed at examining the level of development of many mental abilities (such as those related to space, perception and others) of the sportsmen who have taken part in the First Federal League competitions. The basic goal has been to determine whether there are differences, regarding the level of development of the above-mentioned abilities, between handball players and football players; in addition, the sex differences have also been examined. The measurement of the abilities has been done by applying the ability tests that most of all register the following psychological operations: visualization, visual transformation, spatial reasoning, conclusion-making by analogy, shaping flexibility, perception of shapes, speed of perceiving identical figures, classification of figures and style of perception (dependence or independence of the field). The analysis done on the results has shown that the level of development of the examined mental abilities differs among the sportsmen depending on their sex and the kind of sport they practice.
Key words: mental abilities of perception, mental abilities related to space, mental profile of the sportsman

NEKE MENTALNE SPOSOBNOSTI VRHUNSKIH SPORTISTA
U istraživanju koje je eksplorativnog tipa ispitivan je nivo razvijenosti nekoliko primarnih intelektualnih sposobnosti sportista koji se bave rukometom i fudbalom. Obuhvaćene su četiri ekilpe koje su se takmičile u Prvoj saveznoj ligi i to: rukomet - muškarci, rukomet - žene, fudbal - muškarci i fudbal - žene. Testovi sposobnosti izabrani su tako da registruju sledeće psihološke operacije: vizuelno zamišljanje, vizuelnu transformaciju, prostorno rezonova nje, zaključivanje po analogiji, fleksibilonost uobličavanja, zapažanje finih razlika u oblicima i dimenzijama likova, brzinu uočavanja identičnih figura i stil opaža nja (zavisnost - nezavisnost od pola). Preliminarna analiza ranga uspeha na testovima sposobnosti je pokazala sledeće: Najbolje rezultate u skoro svim prime njenim testovima postigli su rukometaši.  Njihovi testovni rezultati su bili bolji od rezultata koje su postigle ostale tri grupe sportista (fudbaleri, fudbalerke i rukometašice). Postignuća fudbalerki su u većini testova bolja od postignuća rukometašica i fudbalera. Na kraju, uspeh rukometašica je u većini testova slabiji od ostalih grupa koje su upoređivane. Prema tome, rezultati pokazuju da je nivo razvijenosti različitih intelektualnih sposobnosti različit kod različite grupe sportista što može doprineti uspešnijoj selekciji mladih za razne vrste sportova.
Ključne reči:  mentalne sposobnosti percepcije, mentalne sposobnosti u odnosu na prostor, mentalni profil sportiste