Vol. 11, No 3, 2013 pp. 285 - 297
UDC 796.42.12:2
Original research article

DIFFERENCES IN THE TIME OF START REACTION AND ACHIEVED RESULTS IN THE SPRINT DISCIPLINES IN THE FINALS OF THE WORLD CHAMPIONSHIP IN MOSCOW
Ratko Pavlović1, Aleksandar Raković2, Kemal Idrizović3, Ilona Mihajlović4
1Faculty of Physical Education and Sport, University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2Faculty of Sport and Physical Education, University of Niš, Serbia
3Faculty of Sport and Physical Education, University of Nikšić, Montenegro
4Faculty of Sport and Physical Education, University of Novi Sad, Serbia
E-mail: pavlovicratko@yahoo.com

Abstract. In the sprint events the start and start acceleration play a very important role which is largely generated by the final score. Depending on the appropriate individual morphological dimension, especially the motor and functional abilities of competitors, the suitable conditions to implement these parameters is certain. However, despite the excellent results they achieve, differences in these two parameters are evident, which in terms of the final result has a certain effect. The aim of this study was to determine the differences in the starting reaction time and results in the sprint events of the finalists at the World Championship in Moscow in 2013. The results from the finalists 24 (male) and 24 (female) participants that participated in the final races in the 100m, 200m and 400m were analyzed. The starting reaction time (ms) and results in the sprint (s) based on the reports that were officially published by the International Association of Athletics Federations (IAAF) were evaluated. The results of the t-test showed statistically significant differences in response time for the female athletes in the disciplines of the 100m and 400m run (t=-3.227**) as well as for the 200m and 400m events (t =-3.794**) unlike the male finalists for which there were no statistically significant differences. Also, in the same disciplines there were no statistically significant differences between the sexes, while they are evident in the results achieved in the disciplines of 100m (t=-14.860**), 200 (t=-18.331**) and 400 (t=-18.250 **).
Key words:  sprint events, the Olympic Games, the time of the start reaction, the differences

RAZLIKE U VREMENU POTREBNOM ZA STARTNU REAKCIJU I POSTIGNUTE REZULTATE U FINALU DISCIPLINE SPRINT NA SVETSKOM PRVENSTVU U MOSKVI
U sprint disciplinama, start i početak ubrzanja igraju jako važnu ulogu koju definiše krajnji rezultat. U zavisnosti od odgovarajućih pojedinačnih morfoloških dimenzija, naročito u pogledu motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učesnika, neophodni je utvrditi uslove za primenu ovih parametara. Uprkos tome, odlični rezultati koji se postižu, i razlike u ovim parametrima su očigledne, što ima uticaj i na krajnji ishod. Cilj ovog istraživanja bio je da se utvrde razlike u vremenu starta u finalu discipline sprint na Svetskom prvenstvu održanom u Moskvi 2013. Rezultati finalista 24 (muškaraca) i 24 (žena) koji su učestvovali u finalu u disciplinama sprint na 100m, 200m i 400m su analizirani. Početno vreme (ms) i rezultati (s) bazirani su na zvaničnim podacima objavljenim za sajtu organizacije (IAAF) su analizirani. Rezultati t-testa pokazali su da postoje satistički značajne razlike u vremenu odgovora na startu kod ispitanica u disciplinama 100m i 400m run (t=3.227**) kao i 200m i 400m (t =3.794**), za razliku od ispitanika kod kojih nisu utvrđene statistički značajne razlike. Takođe, u istim disciplinama nisu utvrđene statistički značajne razlike između polova, dok su se one utvrdile za discipline 100m (t=14.860**), 200 (t=18.331**) i 400 (t=18.250**).
Ključne reči: sprint, Olimpijske igre, reakcija na startu, razlike