Vol. 11, No 2, 2013 pp. 147 - 156
UDC 796.926
Original research article

DIFFERENCES IN THE SPACE OF MOTOR SKILLS BETWEEN YOUNGER MALE AND FEMALE SKIIERS
Zvezdan Savić1, Toplica Stojanović2, Nenad Stojiljković1, Bojan Jorgić1
1University of Niš, Faculty of Sport and Physical Education, Niš, Serbia
2University of Banja Luka, Faculty of Physical Education and Sport, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
Abstract. Top competitive results in alpine skiing today, to a great extent, depend on proper planning and programming, the choice of suitable training content, forms of work, the application of suitable load and the harmony between periodization and the competitive season schedule. The aim of this research is to determine the differences in the motor space between male and female skiers, younger members of the ski clubs of the Skiing Association of Serbia, aged 9 to 15. In order to evaluate their motor skills, a battery of tests was used, recommended by the Committee for Sport and the Young of the Republic of Serbia. The applied motor tests were adapted to suit the children of the studied age group and are a part of the Eurofit battery of tests (Adam, Klissouras, Ravazzolo, Renson, & Tuxworth, 1988). The results of the analysis of variance indicate that a statistically significant difference in motor skills at the multivariate level exists between male and female skiers aged 9-10 in the space of flexibility, speed, agility and endurance, while in the remaining age categories no difference was noted.
Key words:  motor skills, differences, male skiers, female skiers, younger categories of skiers

RAZLIKE U PROSTORU MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI IZMEĐU SKIJAŠA I SKIJAŠICA MLAĐIH UZRASNIH KATEGORIJA
Vrhunski takmičarski rezultati u alpskom skijanju danas u mnogome zavise od dobrog plana i programa, od izbora odgovarajućih trenažnih sadržaja, oblika rada, primene odgovarajućeg opterećenja kao i od usklađenosti sa periodizacijom i takmičarskim kalendarom. Cilj istraživanja je utvrđivanje razlika u motoričkom prostoru između skijaša i skijašica mlađih uzrasnih kategorija ski klubova članova Skijaškog saveza Srbije, starosti od 9 do 15 godina. Za procenu motoričkih sposobnosti korišćena je baterija testova koja je preporučena od strane Republičkog zavoda za sport i omladinu Republike Srbije. Primenjeni motorički testovi su primereni deci ispitivanog uzrasnog perioda i deo su Eurofit baterije testova (Adam, Klissouras, Ravazzolo, Renson, & Tuxworth, 1988). Rezultati analize varijanse ukazuju da statistički značajna razlika u motoričkim sposobnostima na multivarijantnom nivou postoji samo između skijaša i skijašica uzrasta 9-10 godina u prostoru fleksibilnosti, brzine, agilnosti i izdržljivosti, dok kod ostalih uzrasnih kategorija nije zabeležena razlika.
Ključne reči: motoričke sposobnosti, razlike, skijaši, skijašice, mlađe kategorije