Vol. 11, No 1, 2013 pp. 103 - 113
UDC 796.011.5   
Original research article

ATTITUDES OF STUDENTS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS ABOUT DOPING IN SPORT
Ratko Pavlović1, Kemal Idrizović2
1Faculty of Physical Education and Sport, University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
2Faculty of Sport and Physical Education, University of Nikšić, Montenegro
Abstract. The main objective of the research is to test the level of knowledge and identify students' attitudes about the use of illicit substances (drugs) in sports. The study included a total of 100 students, of which 50 students were from the Faculty of Physical Education and Sports in Eastern Sarajevo and 50 students from the Faculty of Sports and Physical Education from Nikšić. Third and fourth year students participated, 76 men and 24 women. As a way of gathering the necessary information an anonymous questionnaire was used, with 13 clearly defined questions (11 closed type questions and 2 open-ended type questions) which were related to the specific knowledge and attitudes about the use of doping substances in sports. It is important to note that 80% of the participants involved in any sport (sport games, athletics, martial arts, skiing, tennis), different ranks of competition. The obtained results are relevant for the global indicator of awareness, knowledge and attitudes of students about the increasing problem of today's modern sport that is called doping.
Key words:  attitudes, prevention, doping, students.

STAVOVI STUDENATA FIZIČKOG VASPITANJA I SPORTA O DOPINGU U SPORTU
U istraživanju je učestvovalo 100 studenata Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta iz Istočnog Sarajeva (50 ispitanika) i Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića (50 ispitanika). Obuhvaćeni su studenti III i IV godine studija, 76 muškaraca i 24 djevojke. Osnovni cilj istraživanja je da se provjeri nivo znanja i utvrde stavovi studenata o upotrebi zabranjenih supstanci (droga) u sportu. Kao način prikupljanja neophodnih informacija korišćen je anonimni anketni upitnik sa 13 jasno definisanih pitanja (11 pitanja zatvorenog I 2 pitanja otvorenog tipa) koja su se odnosila određena znanja i stavove o upotrebi dopinga sredstava u sportu. Dobijeni su relevantni rezultati koji su globalni pokazatelj informisanosti, znanja i stavova studenata o sve većem problemu današnjeg modernog sporta koga nazivamo doping.
Ključne reči: stavovi, prevencija, doping, studenti.