Vol. 10, No 4, Special Issue, 2012 pp. 329 - 337
UDC 796.012.36 : 43.7(497.11)
Original research article

KINEMATIC DIFFERENCES IN PARAMETARS OF ELITE FOREIGN AND ELITE SERBIAN WOMEN JAVELIN THROWERS
Aleksandra Aleksić-Veljković, Miloš Puletić, Ratko Stanković, Saša Bubanj, Aleksandar Raković, Daniel Stanković
University of Niš, Faculty of Sport and Physical Education, Serbia
Abstract. The aim of this study is to determine the differences in kinematic parameters between the 2011 Serbian Cup Final female senior javelin throwers (N=10, age 18,3, height 170,5cm, weight 73,5kg), and the 2011 World Championships senior javelin throwers (N=3, age 27,6, height 176,3cm, weight 75,3kg). Statistical analyses were performed by using Statistica 7.0. (StatSoft Inc., Tulsa, USA). Statistically significant differences were found in the variables RES (p=0,000), RV (p=0,012), RH (p=0,038), AAR (p=0,048) and AAA (p=0,007) at the significance level of p<0,05. Female senior javelin throwers of the 2011 Serbian Cup Final should be directed towards further improvement of the javelin throwing technique, especially in the predelivery and the delivery phase while performing the impulse and the release stride.
Key words:  Release velocity, release height, impulse stride, delivery stride

RAZLIKE U KINEMATIČKIM PARAMETRIMA IZMEĐU VRHUNSKIH INOSTRANIH I SRPSKIH BACAČICA KOPLJA
Cilj ove studije je utvrđivanje razlika u kinematičkim parametrima između bacačica koplja, učesnica Finala Kupa Srbije za seniore 2011. godine u Novom Sadu (N=10, starosti 18.3, visine 170.5 cm, težine 73.5 kg) i bacačica koplja, učesnica Svetskog prvenstva za seniore u Daegu-u 2011. godine (N=3, starosti 27.6, visine 176.3cm, težine 75.3 kg). Statistička analiza urađena je korišćenjem programa Statistica 7.0. (StatSoft, Inc, Tulsa, USA). Utvrđene su statistički značajne razlike u vrijablama RES (p=0,000), RV (p=0,012), RH (p=0,038), AAR (p=0,048) i AAA (p=0,007) na nivou značajnosti p<0,05. Bacačice koplja, učesnice Finala Kupa Srbije za seniore 2011. godine bi trebalo usmeriti ka daljem usavršavanju tehnike bacanja koplja, naročito u predizbačajnoj i izbačajnoj fazi prilikom izvođenja impulsnog i izbačajnog koraka.
Ključne reči: brzina izbačaja, visina izbačaja, impulsni korak, izbačajni korak