Vol. 10, No 4, Special Issue, 2012 pp. 311 - 318
UDC 613.71/.72 : 796.325(497.113)
Original research article

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE POSTURAL STATUS OF YOUNG GIRLS VOLLEYBALL PLAYERS FROM VOJVODINA AND THEIR PEERS
Željko Krneta, Branka Protić-Gava, Milenko Vuković, Tijana Šćepanović
University of Novi Sad, Faculty for Sport and Physical Education, Novi Sad, Serbia
Abstract. The aim of the research was to analyze the postural status of young female volleyball players from Vojvodina and their peers, primary school students who did not play volleyball. The research was conducted on 429 female participants, aged between 11.5 and 16.5 in decimal years. The sample of female volleyball players included 189 players who had been training volleyball for at least 3 years, while the sample that included their female peers numbered 240 female primary school students. Their posture was determined using a clinical method. By means of the Mann-Whitney U test, the differences between certain age categories were tested in two samples of participants, while the method of cross tabulation was used to establish absolute and relative frequencies of the values for certain subsamples. The results of the research showed deviation from the normal status of the shoulders, shoulder blades and spine in the coronal plane in older female volleyball players at a greater percentage when compared to their peers. Distorted posture was found only in older female players, i.e. in those who were involved in the training process for a longer period of time.
Key words:  Posture, female volleyball players, female students, differences

KOMPARATIVNA ANALIZA POSTURALNOG STATUSA MLADIH ODBOJKAŠICA VOJVODINE I NJIHOVIH VRŠNJAKINJA
Cilj istraživanja je bio da se analizira posturalni status mladih odbojkašica Vojvodine i njihovih vršnjakinja, učenica osnovne škole koje se ne bave odbojkom i utvrde eventualne razlike. Istraživanjem je obuhvaćeno 429 ispitanica ženskog pola uzrasta od 11,5 do 16,5 decimalnih godina. Uzorak odbojkašica činilo je 189 igračica koje su se bavile odbojkom najmanje 3 godine, a uzorak njihovih vršnjakinja 240 učenica osnovne škole koje se ne bave odbojkom. Posturalni status utvrđen je kliničkom metodom. Primenom Mann-Whitney U testa, testirane su razlika između pojedinih uzrasnih kategorija dva uzorka ispitanica a metodom krostabulacije utvrđene su apsolutne i relativne frekvence ocena za pojedine subuzorke. Rezultati istraživanja pokazali su da je odstupanje od normalnog statusa ramena, lopatica i kičmenog stuba u frontalnoj ravni utvrđeno kod odbojkašica starije uzrasne dobi u većem postotku u odnosu na njihove vršnjakinje. Narušen posturalni status prisutan je uglavnom kod odbojkašica starijeg uzrasta, dakle kod onih koje su u dužem vremenskom intervalu izložene trenažnom procesu.
Ključne reči: postura, odbojkašice, učenice, razlike