Vol. 9, No 3, 2011 pp. 349 - 357
UDC 351.778.2:796.071
Original empirical article

NUTRITION KNOWLEDGE, THE ATTITUDE AND PRACTICES OF COLLEGE STUDENTS
Mohammad Azizi1, Neda aghaee2, Mohsen Ebrahimi3, Kazem Ranjbar4
1Department of exercise physiology, University of Razi – Kermanshah, Iran
2Ali Abad katol Azad University. Department of Physical Education
3University of Guilan, Rasht, Iran
4Institute of higher education, Allameh Mohaddes Noori

Abstract.This study was designed to help researchers understand the nutrition knowledge, attitude and practices of college’s students of the Azad University of Gourgan. The target population consisted entirely of the college students of Azad University. A standard questionnaire (K. Parmenter and J. Wardle, 1999) which was developed to measure the participant’s nutrition knowledge, attitude and practices was randomly distributed among 360 students. After the translation, the questionnaires were evaluated by the faculty members of the Physical Education and Sport Sciences department. The reliability analysis yielded Cronbach Alpha values of 0.80 for the knowledge and 0.81 for the attitude scales. The collected data were analyzed by the t-test, Pearson correlation coefficient and one-way ANOVA (P<0.05). The results show that the nutrition knowledge score were the highest in the nursing students and were the lowest in business management students. The ANOVA shows that there were significant differences among the nutrition knowledge of all the majors. In addition, the nutrition attitude scores were the highest for physical education and were the lowest for business management; and the differences between nutrition attitudes among all of the majors were significant. Furthermore, there was a positive and significant correlation between the nutrition knowledge and attitude of the female (r=0/001; sig= 0/03) and male (r= 0/30; sig= 0/03) students; and a positive and significant correlation between the nutrition attitude and practices of male and female students (r= 0/18; sig=0/000). According to our results, we suggest that students should pay more attention to nutrition. The time they spend at college is a golden period for learning, and can promote nutrition knowledge, the attitude and practices of students; therefore, the importance of nutrition in various college curriculums and an improvement in the learning environment related to nutrition, need to be emphasized on college campuses.
Key words:  Nutrition knowledge, Attitudes and Practices, Azad University, students of Golestan

POZNAVANJE NUTRITIVNIH VREDNOSTI, STAV I NAVIKE UNIVERZITETSKIH STUDENATA
Ovo istraživanje je kao cilj imalo da pomogne naučnicima da razumeju poznavanje nutritivnih vrednosti, stavove i navike univerzitetskih studenata sa Azad univerziteta u Gourganu. Ciljnu populaciju činili su samo studenti Azad univerziteta. Standardni upitnik (K. Parmenter and J. Wardle, 1999) koji je razvijen da bi merio znanje koje student imaju o nutritivnoj vrednosti, njihove stavove i navike, metodom slučajnog uzorka je distribuiran među 360 studenata. Nakon prevoda, upitnike je pregledalo nastavno osoblje Departmana za fizičku kulturu i sport. Analiza valjanosti je dala vrednost Kronbah-alfa testa od 0.80 za poznavanje i 0.81 na skali za merenje stava. Prikupljeni podaci su analizirani uz pomoć t-testa, Pirsonovog koeficijenta i jednosmerne ANOVA analize (P<0.05). Rezultati pokazuju da su skorovi poznavanja nutritivne vrednosti bili najveći među studentima medicine, a najniži među studentima menadžmenta u poslovanju. ANOVA pokazuje da su postojale značajne razlike između nivoa znanja svih studenata. Pored toga, vrednosti za stav prema poznavanju nutritivnih vrednosti bili su najveće za fizičko obrazovanje a najniže za menadžment u poslovanju; razlike među stavovima prema nutritivnim vrednostima kod svih studenata bile su značajne. Štaviše, postojala je pozitivna korelacija između poznavanja nutritivnih vrednosti i stavova prema tome na primeru ženske (r=0/001; sig= 0/03) i muške populacije (r= 0/30; sig= 0/03) studenata; kao I pozitivna i značajna korelacija među stavovima o nutritivnim vrednostima i navikama muških i ženskih studenata (r = 0/18; sig = 0/000). Prema našim rezultatima, predlažemo da bi studenti trebalo da obraćaju vise pažnje na nutritivne vrednosti,. Vreme koje oni provedu na univerzitetu je odličan period za učenje, i može da poboljša poznavanje nutritivnih vrednosti, stavova prema tome i njihovih navika; dakle, značaj nutritivnih vrednosti u različitim nastavnim planovima i programima i poboljšanje u nastavnoj sredini je takođe povezano sa nutritivnim vrednostima, što se mora naglasiti na univerzitetima.
Ključne reči: poznavanje nutritivnih vrednosti, stavovi i navike, Azad univerzitet, studenti Golestana