Vol. 9, No 3, 2011 pp. 295 - 306
UDC 796.01
Original empirical article

GOAL ORIENTATIONS, MOTIVATIONAL CLIMATE AND DISPOSITIONAL FLOW IN GREEK SECONDARY EDUCATION STUDENTS PARTICIPATING IN PHYSICAL EDUCATION LESSON: DIFFERENCES BASED ON GENDER
Bakirtzoglou Panteleimon1, Ioannou Panagiotis2
1Organization for Vocational Education and Training in Greece
2Faculty of Physical Education and Sports Science, University of Thessaloniki

Abstract. The purpose of this study is to analyze the possible relations between dispositional goal orientations, perceived motivational climate and the flow state in secondary education students, with special attention to possible gender differences. The sample consisted of 200 students with an average age of 14 to 16 years. The students completed the Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire (TEOSQ), the Intrinsic Motivation Inventory (IMI) and the Dispositional Flow Scale. The results show that no significant differences were found between the males and females in terms of the general dispositional flow. Task orientation was positively and significantly related to a perceived task involving motivational climate and to the disposition to experience flow. Ego orientation was positively and significantly associated with a perceived ego-involving motivational climate and with dispositional flow. The perceptions of task-involving and ego-involving motivational climates were positively and significantly linked to the general dispositional flow. The regression analysis indicated that both task and ego goal orientations and perceived task and ego-oriented climates predicted dispositional flow. The males displayed a stronger ego orientation, and were more likely to report that they participated in an ego-oriented climate than the females. The females were more likely to perceive a task-oriented climate.
Key words:  physical education lesson, motivation, goal orientation, flow

CILJEVI, MOTIVACIJA I STAV PREMA NASTAVI FIZIČKOG OBRAZOVANJA SREDNJOŠKOLACA U GRČKOJ: RAZLIKE BAZIRANE NA POLU
Cilj ovog istraživanja je da analizira moguće odnose između ciljeva, nivoa motivacije koje okruženje pruža i stave srednjoškolaca, uz poseban osvrt na moguće razlike vezane za pol. Uzorak je činilo 200 srednjoškolaca , prosečne starosti od 14 do 16 godina. Srednjoškolci su popunili upitnik o ciljevima i orijentaciji (TEOSQ), kao i inventar o intrinzičnoj motivaciji (IMI) i skalu o stavu Dispositional Flow Scale. Rezultati ukazuju na to da značajnih razlika između pripadnika oba pola u pogledu opšteg stave nema. Fokusiranje na zadatak je bilo u pozitivnoj i značajnoj vezi sa motivacijom iz okruženja i stavu prema iskustvu koje se stiče. Ego orijentacija je bila u pozitivnoj i značanoj vezi sa motivacionim okruženjem i stavom. Percepcije o motivaciji iz okruženja koja se tiče zadatka i ega su bile u pozitivnoj i značajnoj vezi sa opštim stavom. Regresiona analiza je ukazala da I orijentacija i okruženje se mogu koristiti za predviđanje stave. Muškarci su pokazivali veću ego orijentaicju, i postojala je veća verovatnoća da su učestvovali u okruženju fokusiranom na egu nego žene. Pripadnice ženskog pola su češće uočavale okruženje fokusirano na zadatak.
Ključne reči: nastava fizičke kulture, motivacija, ciljevi, promena