Vol. 9, No 1, 2011 pp. 1 - 7
UDC 796.322.2:539.55
Original empirical article

COMPARISON AND ANALYSES OF DIFFERENCES IN FLEXIBILITY AMONG TOP-LEVEL MALE AND FEMALE HANDBALL PLAYERS OF DIFFERENT AGES
Igor Gruić, Katarina Ohnjec, Dinko Vuleta
Faculty of Kinesiology University of Zagreb, Croatia

Abstract. A battery comprised of 10 tests estimating global (sit and reach) and topologically defined flexibility (over-arm flip, hip flexion, extension and abduction), was assessed on the sample of subjects represented by a 38 male (24 junior and 14 senior) handball players and 34 female (18 junior and 16 senior) handball players, with the aim of determining the differences in general and local flexibility, with regard to the competition age of the subjects. The results of the analyses of differences (t-test) showed that statistically significant differences between junior and senior male team handball players were determined in the variables estimating flexibility of the shoulders and related body zone (MFLIP – over-arm flip), hamstrings (MFLPLL and MFLPLD) and flexibility of m. quadriceps and part of pelvic region (MFLZLL – hip extension of the left leg while lying face down, and MFLZLD – hip extension of the right leg while lying face down). Statistically significant differences were noted between junior and senior female handball players in the variables estimating flexibility of the lower back with related body zone (MFLSAR – seat and reach), hamstrings (MFLPLL – hip flexion of the left leg while lying in a supine position, and MFLPLD - hip flexion of the right leg while lying in a supine position).
Key words:  flexibility, handball, age, differences

UTVRĐIVANJE RAZLIKA U FLEKSIBILNOSTI VRHUNSKIH RUKOMETAŠICA I RUKOMETAŠA RAZLIČITE DOBI
Na uzorku ispitanika od 38 rukometaša (24 kadeta i 14 seniora) i 34 rukometašice (18 kadetkinja i 16 seniorki) primijenjena je baterija od 10 standardnih testova za procjenu opće (sjed i dohvat) i topološki definirane fleksibilnosti (iskret palicom, prednoženja, zanoženja i odnoženja) s ciljem utvrđivanja razlika u općoj i lokalnoj fleksibilnosti u odnosu na natjecateljsku dob. Rezultati provedene analize razlika (t-test) ukazuju na postojanje statistički značajnih razlika između rukometaša seniora i kadeta utvrđene su u testovima za procjenu fleksibilnosti ruku i ramenog pojasa (MFLIP – iskret palicom), fleksibilnosti stražnje strane natkoljenice (MFLPLL i MFLPLD) te fleksibilnosti prednjeg dijela natkoljenice i dijela zdjeličnog pojasa (MFLZLL – zanoženje lijevom nogom iz ležanja na prsima i MFLZLD – zanoženje desnom nogom iz ležanja na prsima). Statistički značajne razlike između rukometašica seniorskog i kadetskog uzrasta u varijablama za procjenu fleksibilnosti lumbalnog dijela leđa s pripadajućim pojasom (MFLSAR - sjed i dohvat) te fleksibilnosti stražnje strane natkoljenice (MFLPLL – prednoženje lijevom nogom iz ležanja na leđima i MFLPLD – prednoženje desnom nogom iz ležanja na leđima).
Ključne reči: fleksibilnost, rukomet, dob, razlike