Vol. 8, No 2, 2010 pp. 183 - 189
UDC 797.21.06.063
Original empirical article

CRITICAL VELOCITY WITH AND WITHOUT THE APPLICATION OF SWIMMING FINS AMONG YOUTH FIN COMPETITORS
Vassilios Thanopoulos1, Milivoj Dopsaj2, Rozi Georgija1, Tomislav Okičić3
1University of Athens, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Athens, Greece
2University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education, Belgrade, Serbia
3University of Niš, Faculty of Physical Education, Niš, Serbia

Abstract.In this study we aimed to define critical velocity among male and female swimmers by means of the application of swimming fins. The sample in this study consisted of 10 Greek freestyle short distance swimmers. The participants swam distances of 25m, 50m, 100m and 200m freestyle with maximum intensity. The start of each test was from the water and always under the same conditions. Critical velocity was calculated according to the performance for each distance (Wakayoshi et al., 1993) and the time needed. For the statistical analysis, the MANOVA analysis was used. The results of this study showed that critical velocity calculation if significantly affected by the type of technical swimming, with a greater critical velocity in the case of swimming with fins between the genders. The type of technical swimming should be taken into consideration in the planning process of fin swim training especially in the case of pre-pubescent children. In addition, male swimmers were shown to have a higher cV when swimming with fins at a swimming distance ranging from 50 to 200 meters (Wilks' Lambda 0.0289, p = 0.015). This may indicate that young males use the fins in a more effective way than the female ones between the ages of 10 and 12.
Key words: Freestyle swimming, critical velocity, swimming fins

KRITIČNA BRZINA SA I BEZ UPOTREBE PLIVAČKIH LOPATICA KOD MLADIH PLIVAČA TAKMIČARA
U ovom radu smo pokušali da definišemo kritičnu brzinu kod muških i ženskih plivača na osnovu upotrebe plivačkih lopatica. Uzorak u ovom istraživanju činilo je 10 grčkih plivača na kratke staze. Učesnici su plivali na razdaljinama od 25m, 50m, 100m i 200m slobodnim stilom uz maksimalni intenzitet. Svaki put su plivanje započinjali iz vode i pod istim uslovima. Kritična brzina je sračunata na osnovu uspeha postignutom na svim razdaljinama (Wakayoshi et al., 1993) i vremena koje je plivačima bilo potrebno. Za statističku obradu podataka upotrebili smo MANOVA analizu. Rezultati ovog istraživanja su pokazali da je na određivanje kritične brzine značajno uticala vrsta plivačke tehnike, i da je veća kritična brizna utvrđena u slučaju upotrebe plivačkih lopatica među polovima. Vrstu tehnike plivanja bi trebalo uzeti u obzir prilikom planiranja procesa treniranja uz pomoć lopatica, naročito u slučaju plivača koji ulaze u pubertet. Pored toga, plivači su imali veće vrednosti cV kada su plivali sa lopaticama na razdaljinama od 50 do 200m (Wilks' Lambda 0.0289, p = 0.015). Ovo bi moglo da bude naznaka toga da plivači uzrasta 10 do 12 godina na efikasniji način koriste lopatice od plivačica.
Ključne reči: slobodni stil, kritična brizina, plivačke lopatice