Vol. 8, No 1, 2010 pp. 37 - 46
UDC 796.323:347.765
Original empirical article

GAME SITUATION INFORMATION IN VIDEO-BASED PERCEPTUAL DECISION MAKING: THE INFLUENCE OF CRITICALITY OF DECISIONS
Michael Spittle1, Peter Kremer2, Dominic G. McNeil3
1School of Exercise and Nutrition Sciences, Deakin University 2School of Psychology, Deakin University 3School of Human Movement and Sport Sciences, University of Ballarat


Abstract. This study examined the effects of game situation information, manipulated in terms of time and score, on decisions made in a video-based perceptual test in basketball. The participants were undergraduate university students (n=159) who viewed 21 offensive basketball plays, under two test conditions (low decision criticality; high decision criticality). To manipulate the conditions, prior to each clip, the participants were presented with a description of the remaining time and score differential. High decision criticality situations were characterised by a remaining time of 60 seconds or less and score differentials of 2 points or less. Low decision criticality situations were characterised by remaining time of 5 minutes or more and score differentials of 5 points or more. The participants indicated their decision (pass, shoot, dribble) after the visual display had been occluded for each clip. The results indicated that decision profiles differed under the low and high decision criticality conditions. More pass decisions were made under high decision criticality situations and more shoot decisions under low decision criticality situations. These variations differed according to the type of main sport played but not for the basketball competition level. It was concluded that game situation information does influence decision making and should be considered in video-based testing and training.
Key words: Decision making, perceptual-cognitive, context, game situation, criticality.

PODACI IZ IGRE U PROCESU DONOŠENJA PERCEPTUALNIH ODLUKA NA OSNOVU VIDEO ZAPISA: UTICAJ KRITIČNE PRIRODE ODLUKA
Ovaj rad tiče se uticaja podataka iz same igre, koji se prikazuju uz pomoć preostalog vremena igre i rezultata, na donošenje odluka u okviru perceptualnog testa baziranog na video snimku košarkaške utakmice. Učesnici su bili student osnovnih studija (n=159) koji su gledali ukupno 21 ofanzivnu strategiju u košarci, pod uticajem dva uslova (odluka nije bila visoko kritične prirode; odluka je bila visoko kritične prirode). Da bi se uslovi menjali, pre gledanja svakog video zapisa, učesnicima su ponuđeni podaci o preostalom vremenu i razlici u broju bodova. Situacije u kojima je odluka imala visoko kritičnu vrednost bile su one u kojima je do kraja igre ostalo još 60 sekundi ili manje, a razlika u poenima bila je 2 ili manje. Situacije u kojima odluka nije imala visoko kritičnu vrednosti bile su one u kojima je bilo još minimum 5 minuta igre i razlike u broju bodova bila je 5 ili više. Učesnici su svoje odluke (o dodavanju, šutiranju na koš ili driblingu) davali nakon gledanja video zapisa. Rezultati su pokazali da se profili donetih odluka razlikuju pod uticajem situacija u kojima su odluke bile ili nisu bile kritične. Veći broj odluka o dodavanju donošene su u okviru situacija gde je kritična priroda odluke bila visoka a veći broj odluka o šutiranju na koš u okviru situacija gde kritična priroda odluke nije bila visoka. Ove varijacije zavisile su od tipa sporta ali ne od nivoa na kome je igrana košarkaška utakmica. Zaključeno je da podaci iz igre utiču na process donošenja odluka i da bi ih trebalo uzeti u obzir i u slučaju testiranja uz pomoć video zapisa i u toku samog treniranja.
Ključne reči: donošenje odluka; perceptualno-kognitivno; kontekst; uslovi igre; kritična priroda