Vol. 5, No 1, 2007 pp. 85 - 94
UDC 796.015 : 536.7
Scientific Paper

USE OF THE THERMOVISION METHOD IN SPORT TRAINING
Milan Čoh1*, Brane Širok2
1Faculty of Sport, University of Ljubljana, Slovenia
2
Faculty of Mechanical Engineering, University of Ljubljana, Slovenia

Abstract. The article presents the infrared (IR) thermovision diagnostic method as one of the tools for monitoring changes in an athletes' loading conditions during their training. The advantage of the method lies in its quantitative approach, fast analysis and the comparative studies involving the application of this method. All of the basic mechanisms of heat transfer to the skin's surface are presented, enabling a comprehension of the experimental results. In this article the results are presented as a temperature field distribution on a selected segment of skin and they change with time, depending on the integral parameters of an athlete's loading. Also examined were the characteristic changes in the temperature field which depend on an athlete's physical loading. In addition to a quality evaluation of the topological structures of the temperature field, time-related changes in locally averaged temperatures in a selected window were evaluated, as well as the pertinent time-dependent local temperature variations in individual training loading regimes. The results of the study indicate the rationality of applying the IR method for monitoring various types of loading on an athlete's muscle segments. This method may also be used as a comparative tool for establishing the efficiency of different means and methods in the training process.
Key words: thermovision, diagnostics, muscle loading, training

UPOTREBA TERMOVIZIJSKIH METODA U SPORTSKOM TRENINGU

Članak predstavlja infracrveni (IR) thermovision metod za dijagnostifikovanje kao jedno od sredstava za praćenje promena uslova opterećenja tokom treninga sportista. Prednost ovog metoda je u kvantitativnom pristupu, brzoj analizi i uporednim studijama koje učestvuju u primeni ovog metoda. Svi osnovni mehanizmi transfera vrućine na površini kože su predstavljeni, omogućavajući razumevanje eksperimentalnog rezultatata. U ovom članku rezultati su prezentovani kao distribucija temperaturnog polja na izabrani segment kože i njihove promene koje nastupaju sa vremenom, zaviseći od integralnih parametara opterećenja sportista. Takođe su istraživane karakteristične promene temperaturnog polja koje zavise od fizičkog opterećenja sportiste. U dodatku evaluacija kvaliteta topoloških struktura temperaturnih polja, promene koje se vezuju za vreme kod prosečnih temperatura u selektovanom okviru bili su procenjeni, kao i varijacije koje se odnose na vremenski zavisne lokalne temperature kod individualih trenažnih programa opterećenja. Rezultati ove studije pokazuju racionalnost u primeni IR metoda za praćenje različitih tipova opterećenja na mišićni segment sportista. Ovaj metod takođe može da bude upotrebljen kao sredstvo za upoređenje u cilju utvrđenja efikasnosti različitih sredstava i metoda u procesu treninga.
Ključne reči: termovizija, dijagnostifikovanje, mišićno opterećenje, trening