Vol 9, No 1, 2010 pp. 59-72
UDC 316.644:332.7(497.4+520)

SATISFACTION LEVEL OF POTENTIAL REAL ESTATE BUYERS CONSIDERING REAL ESTATE FACTORS IN SLOVENIA AND JAPAN
Bojan Grum1, Darja Kobal Grum2
1European Faculty of Law, Nova Gorica, Slovenia
Email: grumbojan@siol.net
2Department of Psychology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia
Email: darja.kobal@ff.uni-lj.si

The article shows partial results of the survey conducted in Slovenia and Japan and is aimed at establishing factors which essentially influence the potential real estate buyers. The article also discusses the role of satisfaction considering the real estate factors related to the real estate, in which participants live. We support the hypothesis defining that the differences in average accordance level considering the participants' satisfaction with the residential property, in which they currently live, in Slovenia and Japan, are statistically significant. The main instrument for measuring the level of the participants' accordance is a questionnaire in which 1270 participants took part. By analyzing results of statistical analyses we confirmed the hypothesis. According to the results, Slovene participants show a higher satisfaction level than the Japanese participants in terms of physical, living and socioeconomic factors. We explain the difference by establishing the difference in the level of residential property ownership, which is higher in Slovenia.
Key words: satisfaction, housing factors, residential properties, questionnaire.

ZADOVOLJAVAJUĆI NIVO POTENCIJALNIH KUPACA NEKRETNINA S OBZIROM NA FAKTORE NEKRETNINA U SLOVENIJI I JAPANU
U članku su prikazani delimični rezultati istraživanja koje se sprovodi u Sloveniji i Japanu. Istraživanje ima za cilj utvrđivanje faktora koji ključno/odlučujuće utiču na potencijalne kupce nekretnina, kada se odlučuju za kupovinu nekretnina. U članku razmatramo ulogu zadovoljstva s obzirom na faktore vezane za nekretninu u kojoj učesnici istraživanja trenutno borave. Predpostavljamo, da su razlike zadovoljstvom stambenom nepokretnosti u kojoj ispitanici trenutno žive, u Sloveniji i Japanu, statistički značajne. Glavni instrument za merenje stepena zadovoljstva učesnika je upitnik, na koga je odgovorilo 1270 učesnika. Statističkom obradom dobijenih podataka potvrdili smo hipotezu. Rezultati pokazuju, da slovenački učesnici imaju viši stepen zadovoljstva nego japanski, i to s obzirom na fizičke, životne i socioekonomske faktore vezane za nekretninu u kojoj trenutno žive. Razliku možemo objasniti različitim stepenom vlasništva stmbene imovine, koja je u Sloveniji viša.
Ključne reči: zadovoljstvo, faktori nepokretnosti, stambene nekretnine, upitnik