Vol 9, No 1, 2010 pp. 15-21
UDC 316.32

GLOBALISATION AND HUMAN MIND
Ivan Ribaric
University of Belgrade
Email: ivanrib@hotmail.com

The process of globalization is not new, but at present is becoming more intensive and more complex. It is accompanied by contradictions, uncertainty, unclear objectives, and lack of hope for improving human living conditions. One political and social system and its ideology, communism-socialism, has experienced a sudden breakage. Its antipode, liberal capitalism, is experiencing a great commotion, internal conflicts and shortcomings. The world population outnumbers 6,8 billion, with the expectation to reach 9 billion between 2040 and 2050. There are two fundamental cancerous diseases which threaten development of human civilization and human mind: unrestricted weapon conflicts, and unnatural accumulation of global and national wealth in small number of the centers and the existence of a great majority in miserable poverty. The world's community do not see the direction of action, do not see the targets, there is no ideology, there is no hope; It is time that the problems of humanity are seen and they should be solved from the viewpoint of the common interests of human beings. Human mind with its consciousness, cognitive and emotional functions, curiosity, free will, imagination and creativity is a unique phenomenon in universe. Its capability of the self developing by the creation of created world (not existing in nature before the appearance of the human mind) gives the purpose and meaning of existence and opens prospects for the future of humankind. The scientific humanism, mind's –ecology and environmental-ecology must be generally accepted top-law, the constitution of all global, international and the national thoughts and activities.
Key words:globalization; human mind; human mind – created world feedback; scientific humanism; human mind's –ecology; environmental- ecology.

GLOBALIZACIJA I LJUDSKI UM
Proces globalizacije nije nov fenomen, ali danas je sve intenzivniji i složeniji. Njega prate kontradikcije, neizvesnost, nejasni ciljevi i nedostatak nade za poboljšanje uslova ljudskih života. Jedan politički i društveni sistem i njegova ideologija, komunizam-socijalizam, doživeo je nagli lom. Njegov antipod, liberalni kapitalizam, doživljava velike potrese, unutarnje sukobe i nedostatke. Broj ljudi u svetu premašuje 6, 8 milijardi, uz očekivanih 9 milijardi između 2040. i 2050. god. Prisutne su dve temeljne kancerogene bolesti koje ugrožavaju razvoj ljudske civilizacije i ljudski um: neograničeni oružani sukobi i neprirodna akumulacija globalnog i nacionalnog bogatstva u malom broju centara dok je istovremeno velika većina ljudi u bednom siromaštvu. Svetska zajednica ne sagledava smer delovanja, ne vidi cilj, nema ideologije, nema nade. Vreme je da se problemi čovečanstva sagledavaju i rešavaju sa stajališta zajedničkih interesa ljudskih bića. Ljudski um sa svojom svešću, kognitivnim i emocionalnim funkcijama, radoznalošću, slobodnom voljom, maštom i kreativnom sposobnošću čini jedinstvenu pojavu u svemiru. Njegova sposobnost sopstvenog razvoja stvaranjem kreiranog sveta (sveta koji nije postojao u prirodi pre pojave ljudskog uma) daje svrhu i smisao postojanja i otvara perspektivu za budućnost čovečanstva. Naučnii humanizam, ekologija ljudskog uma i ekologija životne sredine moraju biti opšte prihvaćeni kao vrhunski zakon, ustav, svih globalnih, međunarodnih i nacionalnih misli i aktivnosti.
Ključne reči: globalizacija; ljudski um; ljudski um - kreirani svet međuuticaj; naučni humanizam; ekologija ljudskog uma; ekologija životne sredine