Vol.10, No 2, 2012 pp. 145 - 156
UDC 625.811

POSSIBILITIES FOR INTEGRATED TIMETABLES WITHIN THE SERBIAN RAILWAY NETWORK
Ulf Fischer1, Simo Mirković2, Sanjin Milinković3, Andreas Schöbel4
1ÖBB Holding AG, Wien, Austria
2Saobraćajni institut CIP, Belgrade, Serbia
3Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Belgrade, Serbia
4Institute for Traffic Engineering, Vienna University of Technology, Wien, Austria
E-mail: ulf.fischer@oebb.at
Timetables are key control elements for railways. They determine all costs for operation but also have a great effect on a railway company´s revenue, because the utilization of trains depends largely on travel times and available connections. In this paper, a fully functioning system of so-called integrated timetables within Serbia‘s present inter-city railway network is developed. A big difference to common timetables lies in the fact that all the lines are served several times a day with a fixed interval of two hours and all the trains serving one junction are connected to all the trains going from there to other directions in a short transfer time. So it is possible to reduce total travel time between several Serbian towns to as much as three hours without major investment for improving the tracks‘ maximum speed potential. The two-hour-interval has been decided to perform the balancing act between working out ways to increase the attractiveness of the railway networks while making best use of the modest rolling stock and infrastructure which are now available. Going along with renovation of the tracks, it might even be possible to shorten the intervals to one hour, to increase the trains‘ speed and to integrate local traffic within this system in the future.
Key words: Railway Operation, Integrated Timetable, Passenger Transport, Simulation

MOGUĆNOSTI ZA STVARANJE OBJEDINJENOG REDA VOŽNJE NA MREŽI PRUGA ŽELEZNICA SRBIJE
Redovi vožnje su ključni elementi za upravljanje železnicom.Njima se određuju svi troškovi saobraćaja, ali imaju i veliki uticaj na poslovanje železničkih kompanija zato što iskorišćenje vozova zavisi od vremena putovanja i ostvarivih veza. U ovom radu prikazan je potpuno primenjiv objedinjeni red vožnje za inter-siti vozove na postojećoj mreži pruga Železnica Srbije. Velika razlika u odnosu na uobičajne redove vožnje je da se sve linije koriste svakodnevno nekoliko puta sa polascima na svaka dva sata. Svi vozovi u jednom čvoru mogu biti povezani sa drugim pravcima u okviru kratkog vremena promene voza. Tako je moguće skratiti ukupno vreme putovanja između nekoliko gradova u Srbiji, čak i do 3 sata, bez većih investicija za povećanje maksimalne brzine na prugama. Polasci na svaka dva sata su izabrani da bi se uskladile težnje za povećavanjem interesovanja za putovanja železnicom i najbolja moguća iskoristivost malog broja vozila i postojeće infrastrukture. Uporedo sa obnavljanjem koloseka možda bi čak bilo moguće ostvariti polaske na svakih sat vremena, da se poveća brzina vozova i da se u budućnosti i lokalni saobraćaj objedini u ovaj sistem.
Ključne reči: železnički saobraćaj, objedinjeni red vožnje, prevoz putnika, simulacija