Vol.9, No 1, 2011 pp. 119 - 126
UDC 658.562.6

RFID-BASED LIFECYCLE PRODUCT MONITORING FOR INSURANCE PURPOSES
Radenko Purić1, Milovan Lazarević2, Gordana Ostojić2, Boris Marović2, Stevan Stankovski2
1Lovćen osiguranje, Slobode 13A, 81000 Podgorica, Montenegro
2University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Trg D. Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Serbia
E-mail: stevan@uns.ac.rs
For an insurance company, catastrophic incidence is a rare situation which generates enormous losses in materials and human lives. Characteristics of a catastrophic incidence is that it always affects a large population of policy holders, which accumulates risks for different branches of insurance. Bearing in mind the importance of insurance for business operations in all the branches of industry, this paper presents the impact of the recent catastrophic developments on the policy of the insurance companies.
Key words: RFID, Insurance, Risk

PRAĆENJE ŽIVOTNOG CIKLUSA PROIZVODA KORIŠĆENJEM RFID TEHNOLOGIJE ZA POTREBE OSIGURANJA
Za osiguravajuća društva, katastrofalni događaji predstavljaju retke događaje koji izazivaju ogromne materijalne gubitke, kako u pogledu materijalnih vrednosti, tako i u pogledu ljudskih života. Karakteristika katastrofalnih događaja je da oni uvek utiču na veliku populaciju osiguranika što uzrokuje akumuliranje rizika različitih grana osiguranja. Imajući u vidu prisutnost i uticaj osiguranja na proces poslovanja u svim industrijskim granama, u ovom radu se opsuju koje su promene imali katastrofalni događaji poslednjih godina na politiku osiguravajućih kompanija.
Ključne reči: RFID, osiguranje, rizik