Vol.2, No 7, 1997 pp. 277 - 283
UDC 355.257:514.763.5:532.61.042:532.529
ON THE MOTION OF SUSPENSIONS WITH NONSYMMETRIC STRESS TENSOR IN NONLOCAL THEORY
P. Cvetković1, D. Kuzmanović2, Z. Golubović3, S. Marković3
1Faculty of Transport and Traffic, V.Stepe 305, 11000 Belgrade
2Faculty of Mining and Geology, Djusina 7, 11000 Belgrade
3Faculty of Mechanical Engineering, 27. Marta 80, 11000 Belgrade, Yugoslavia

Abstract. The present paper considers the suspension as a two-component mixture, and the following fields have been defined: speed (of the suspension), microrotation velocity and concentration distribution. The balance equations are given for the mixture as a whole, whereby the nonlocal effects are included through the constitutive equations. The expression obtained for the speed of suspension has been prepared for a graphical presentation, and subsequently graphically represented and compared with the corresponding expressions for the case of the classical suspension theory (the local theory, the symmetric stress tensor), and with the suspension having a nonsymmetric stress tensor in the local theory. 
KRETANJE SUSPENZIJA SA NESIMETRIČNIM TENZOROM NAPONA U NELOKALNOJ TEORIJI
U ovom radu suspenzije se posmatraju kao dvokomponentne mešavine a date su sledeće oblasti: brzina (suspenzije), brzina mikrorotacije i raspodela koncentracije. Ravnotežne jednačine su date za celu mešavinu dok su nelokalni efekti uključeni u konstitutivnim jednačinama. Izrazi dobijeni za brzinu suspenzije su pripremljeni za grafičko prikazivanje i kasnije grafički pokazani i uporedjeni sa odgovarajućim izrazima za slučaj teorije klasičnih suspenzija (lokalna teorija, simetrični naponski tenzor) i sa suspenzijama koje imaju nesimetrični naponski tenzor u lokalnoj teoriji..