Vol.5, No 1, 2006 pp. 79 - 89
UDC 51:550.312:629.7

MOTION OF THE BODY
IN AN INHOMOGENEOUS GRAVITATIONAL FIELD
Milutin Marjanov
Faculty of Forestry, Belgrade, Serbia

Abstract. Motion of an arbitrary shaped body in the gravitational field was studied in this work. Expressions for the components of the gravitational load, together with their potential were derived, and the energy extrema conditions at perihelion were established. In the cases of the closed orbits, fulfillment of these conditions at apsides produces periodic rotational motion. At the end, differential equations of motions were derived, characteristics of such motions were discussed and possibilities of obtaining solutions were investigated.
Key words: inhomogeneous gravitational field, gravitational potential, rotational motion: periodicity conditions

KRETANJE TELA
U NEHOMOGENOM GRAVITACIONOM POLJU
Proučavanje opšteg slučaja kretanja tela u gravitacionom polju je moguće samo ako se za matematički model usvoji nehomogeno polje. U radu su izvedeni izrazi za gravitaciono opterećenje tela, kao i njegov potencijal u takvom polju. Ti izrazi su funkcije orbitalnih koordinata centra mase, tri Ojlerova ugla relativne rotacije i, posredno, vremena. Ispisane su diferencijalne jednačine kretanja: one su spregnute, nelinearne i numerički teško rešive, jer za vremenske intervale od ineresa zahtevaju praktično nedostižno precizne ulazne podatke. Razmotreni su slučajevi kada se te jednačine uprošćavaju i postavljen je uslov ekstremuma kinetičke i potencijalne energije u perihelu (i afelu, za zatvorene orbite). Ispunjavanje tog uslova daje periodična i rezonantna kretanja u zatvorenim orbitama.
Ključne reči:  Nehomogeno gravitaciono polje, gravitacioni potencijal, rotaciono kretanje, uslovi periodičnosti