Vol.5, No 1, 2006 pp. 71 - 78
UDC 534

AN ITERATION PROCEDURE
FOR SOME NON-LINEAR OSCILLATIONS
Vasile Marinca, Nicolae Herişanu
"Politehnica" University of Timişoara, Romania, Department of Mechanics and Vibration

Abstract. The purpose of this paper is to give a simple but effective iteration procedure to search for the solution of a non-linear differential equation. This procedure is a powerful tool for determination of periodic solutions of an equation of motion. A correction functional is constructed by a general Lagrange multiplier which can be identified optimally via the variational theory. This analytical research is verified with numerical examples and a very good agreement is found, which shows the applicability of the method.
Key words: non-linear oscillation, iteration procedure

PROCEDURA ITERACIJE
ZA NEKE NELINEARNE OSCILACIJE
Cilj ovog rada je da da jednostavnu, ali efektivnu proceduru iteracije da bi se tražilo rešenje nelinearnih diferencijalnih jednačina. Ovaj postupak je moćno sredstvo za odredjivanje periodičnih rešenja jednačina kretanja. Funkcija korekcije je konstruisana opštom Lagranžovom metodom množilaca,  kojom se može identifikovati kao optimalna preko teorije varijacija. Ovo analitičko istraživanje je dokazano mnogim primerima i postignuta je veoma dobra saglasnost što pokazuje primenljivost ove metode.
Ključne reči:  nelinearne oscilacije, procedura  iteracije