Vol.4, No 17, 2005 pp. 359-366
UDC 007.52:62-5(045)=20

RESOLUTION OF REDUNDANCY
USING LOCAL OPTIMIZATION: A SYNERGY APPROACH
Mihailo P. Lazarević
Faculty of Mechanical Engineering,
University of Belgrade, Kraljice Marije 16 Belgrade, Serbia and Montenegro
E-mail: mlazarevic@mas.bg.ac.yu

Abstract. The major aim of this study is to promote a synergy approach which allows controlling redundant robotic mechanism. It will be shown that new robot control can be established using an appropriate biological analog where introducing the hypothetical control and applying the synergy approach it will be possible to resolve the kinematic redundancy. Also, in this paper the possibility of switching synergies within a single movement according to the task requirements is treated and the synergy approach with the  logical controlis proposed  to solve this problem.
Key words: control, kinematic redundancy, optimization, synergy.

RAZREŠENJE REDUNDANSE PRIMENOM LOKALNE 
OPTIMIZACIJE: SINERGIJSKI PRISTUP
Glavni cilj ovog rada je da promoviše sinergijski pristup koji omogućuje upravljanje redundantnim robotskim mehanizmom. Pokazano je da novo robotsko upravljanje se može ostvariti primenom odgovarajućeg biološkog analogona  uvodjenjem hipotetičkog upravljanja uz primenu prethodno navedenog sinergijskog pristupa, tako da je moguće razrešiti kinematičku redundansu. Takodje, u ovom radu je razmatrana i mogućnost uključivanja - prebacivanja  sinergija  u okviru jednog pokreta a prema zahtevima  zadatka, što je realizovano  korišćenjem logičkog upravljanja  sa aspekta sinergijskog upravljanja.
Ključne reči: upravljanje, kinematička redundansa, optimizacija, sinergija.