Vol.4, No 17, 2005 pp. 245-255
UDC 531/314:534.83(045)=20

FORCED DUFFING OSCILLATOR WITH SLIGHT VISCOUS DAMPING AND HARDENING NON-LINEARITY
V. Marinca, N. Herişanu
"Politehnica" University of Timişoara, Romania

Abstract. The response of a one-degree of freedom system with cubic nonlinearities to a principal resonance is investigated. The modified homotopy perturbation method (MHPM) is used to determine the equations that describe the second-order approximate periodic solutions of the system. The stability of these solutions is determined using Floquet theory.

PRINUDNI DUFING-OV OSCILATOR SA VISKOZNIM PRIGUŠIVANJEM I TVRDOM NELINEARNOŠĆU
Izučavan je odgovor sistema sa jednim stepenom slobode i kubnom nelinearnošću u uslovima glavne rezonancije. Korišćena je modifikovana homotopska metoda poremećaja radi odredjivanja jednačine kojom se opisuju aproksimacije drugog reda periodičkog rešenja sistema. Teorija Floquel je korišćena za ispitivanje stabilnosti rešenja.
Ključne reči:  Duffing-ov oscilator, jedan stepen slobode kretanja, nelinearni, Floquet teorija, aproksimacije drugog reda.