Vol.4, No 16, 2004 pp. 33-42
UDC 531:01+531.36:517.93(04)
Invited Paper

A NEW UNIFIED CONCEPT OF STABILITY
S. Leela
Professor Emerita, SUNY@Geneseo
Geneseo, NY 14454, USA

Abstract. In the useful and rich field of stability theory for nonlinear systems, there have been many refinements, extensions and generalizations [3, 4]. Basically, stability concerns with comparing phase-space positions of solutions of perturbed and unperturbed equations, with classical Lyapunov stability being too stringent a requirement and orbital stability being too loose a demand. We define a new concept of stability that can unify theses two extreme cases (and possibly many other appropriate notions between these two) in terms of suitable topologies, following the idea of J. L. Massera [6]. Also, a further unification is achieved by using two measures [5]. In this unified frame work, we give sufficient conditions for these concepts to hold, via Lyapunov functions.
Key words:  clock stability, Lyapunov stability, orbital stability.

NOVI UNIFICIRANI  KONCEPT STABILNOSTI
U korisnoj i bogatoj oblasti teorije stabilnosti nonlinearnih sistema, dogodila su se mnoga prečišćavanja, proširenja i  generalizacije  [3, 4]. U osnovi stabilnost se odnosi na uporedjivanje položaja faznog prostora rešenja poremećenih i neporemećenih jednačina sa klasičnom Ljapinovom stabilnošću koja postavlja isuviše strog zahtev i orbitalne stabilnosti, koja postavlja isuviše slab zahtev. Novi koncept stabilnosti se definiše tako da može da objedinjuje ova dva ekstremna slučaja (i verovatno mnoge druge odgovarajuće pomove i pojave izmedju ovih dvaju) na osnovu odgovarajuće topologije prateći ideju J. L. Masera [6]. Dalja unifikacija se takodje ostvaruje koristeći dve mere [5]. U ovom unificiranom okviru, ukazujemo na potrebne uslove za održivost ovih koncepata preko Ljapinovih funkcija.
Ključne reči: stabilnost časovnika, Ljapinova stabilnost, orbitalna stabilnost.