Vol.3, No 11, 2001 pp.219-222
UDC 519.85 (045)

INITIAL POINT IN PRIMAL-DUAL INTERIOR POINT METHOD
Nebojša V. Stojković1, Predrag S. Stanimirović2
1Ekonomski fakultet, Niš, Trg VJ 11
2Prirodno matematički fakultet, Niš , Ćirila i Metodija 2

Abstract. In this paper we propose two algorithms for the choise of the initial solution in a primal-dual algorithm. Several nu-merical examples are presented.
Key words: linear programming, primal-dual algorithm, initial solution

POČETNO REŠENJE U PRIMAL-DUAL METODI
UNUTRAŠNJE TAČKE
U radu su data dva algoritma za izbor početnog rešenja u primal-dual algoritmu. Navedeno je i nekoliko numeričkih primera.
Ključne reči: linearno programiranje, primal-dual algoritam, početno rešenje