Vol.2, No 10, 2000 pp. 1393-1402
UDC 003.26:687.188:681.3.074(045)
ON CRYPTOGRAPHIC APPROACHES FOR SECURITY
OF INFORMATION TECHNOLOGIES
Miodrag J. Mihaljević, Zoran M. Marković
Mathematical Institute, Serbian Academy of Science and Arts, 11001 Belgrade, Yugoslavia
E-mail: miodragm@turing.mi.sanu.ac.yu

Abstract. Cryptographic approach for security of information technologies is addressed. Main facts about cryptology, a part of which is cryptography are summarized, and two examples related to methods for construction and analysis of certain basic cryptographic elements are presented. Finally, the main open problems are pointed out.
Key words:  information technologies, security, cryptology, cryptography, cryptanalysis, cellular automata, iterative decoding techniques.

O KRIPTOGRAFSKIM PRISTUPIMA ZA BEZBEDNOST
U DOMENU INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA
U ovom radu se razmatra kriptografski pristup za ostvarivanje bezbednosti u domenu informacionh tehnologija. Prvo se rezimiraju osnovni stavovi o kriptologiji, čiji je sastavni deo kriptografija. Ističe se da su kriptografske tehnike neophodne za ostvarivanje visokog stepena bezbednosti (iako one same nisu i dovoljne za izgradnju kompletne bezbednosti). Zatim se kroz dva primera ilustruju neke tehnike od interesa za kriptografske metode. Prvi primer ukazuje na jedan pristup za konstrukciju osnovnih kriptografskih algoritama (kriptografskih primitiva), a drugi primer ukazuje na jednu tehniku za analizu nekih kriptografskih primitiva (generatora pseudoslučajnih nizova). Na kraju se ukazuje na dva ključna otvorena problema vezana za kriptografske metode.