Vol.2, No 10, 2000 pp. 1089-1100
UDC 531.261+531.231:681.3.06(045)
GENERAL MECHANICS EQUATION
FOR THE MATERIAL SYSTEM
WITH HOLONOMIC AND NONHOLONOMIC CONSTRAINTS
Zbigniew Osiński
Warsaw University of Technology, Warsaw Poland
Abstract. Author started from presentation of two classical ways of descibing of equation of motion of materials system. One way is the using of Newton's laws second is connected with Analytic Mechanics principles.
Author presents his concept of presentation of general mechanics equation. This pres-entation is based on the equivalency of generalized forces and generalized d'Alembert forces (inertial forces).
The presentation is valid for holonomic and nonholonomic systems. One presents also a method of computer aided derivation of equation of motive. They are given the examples.

OPŠTA JEDNAČINA ZA MATERIJALNI SISTEM SA HOLONOMNIM I NEHOLONOMNIM OGRANIČENJIMA
Autor je počeo prezentacijom dva klasična načina opisivanja jednačine kretanja materijalnog sistema. Jedan način je korišćenje Newton-ovog zakona, drugi je u vezi sa principima anačitičke mehanike. Autor predstavlja svoj koncept predstavljanja opštih mehaničkih jednačina. Ovakvo predstavljanje se zasniva na ekvivalentnosti generalisanih sila i generalisanih D'Alambert-ovih sila (sila inercije). Predstavljanje važi za holonomne i neholonomne sisteme. Predstavlja se i metoda izvođenja jednačine kretanja uz računarsku podršku. Dati su i primeri.