Vol.11, No 3, 2004 pp. 118 - 122
UC 616-089.5:616.21/.24-053.2

RISK FACTORS FOR RESPIRATORY ADVERSE EVENTS
DURING GENERAL ANESTHESIA IN CHILDREN
Ivana Budić1, Dušica Simić2
1Clinic for Pediatric Surgery and Orthopedics, Clinical Center, Niš
  E-mail: zbudic@junis.ni.ac.yu
2University Children's Hospital Belgrade, Serbia and Montenegro

Summary. Respiratory adverse events are not rare in pediatric anesthesia. The risk of airway complications must be considered before anesthesia. The current study was designed to determine the incidence and risk factors for adverse respiratory events in children undergoing general anesthesia.
The study population included 682 children from neonates to 14 years who were presented for an elective or emergency surgical procedure. Data regarding the incidence and severity of perioperative respiratory complications were collected prospectively.
Airway complications occurred in 39/682 cases (5.71%). Laryngeal inspiratory stridor (15/682) and irregular breathing (breath-holding) (10/682) were predominant complications (64.1%). Complete laryngeal spasm, coughing, hiccups and apnea were observed in 3 cases each. Obstruction by the tongue and excessive secretion happened in one child separately. Characteristics associated with an increased frequency of complications included age less than 1 year and existence of a respiratory infection. Most of these complications occurred at emergence from anesthesia (19/39, 48.72%) The face mask group exhibited lower incidence of airway complications than intubated group. There is no significant difference between groups of patients extubated awake and in deep inhalation anesthesia. Respiratory complications appeared almost two times more frequently during emergency than during elective procedures.
Age less than 1 year, recent respiratory infection, intubation and emergency procedure were identified as independent factors associated with an increased risk of airway complications during the general anesthesia in children.
Key words: Risk factors, adverse respiratory events, anesthesia, children

FAKTORI RIZIKA ZA NASTANAK RESPIRATORNIH KOMPLIKACIJA
U TOKU IZVOĐENJA OPŠTE ANESTEZIJE KOD DECE
Kratak sadržaj: Respiratorne komplikacije se često javljaju u pedijatrijskoj anesteziji. Faktori rizika za nastanak komplikacija vezanih za disajni put moraju se imati u vidu pre izvođenja svake anestezije. Ova studija imala je za cilj da utvrdi koji su najčešći faktori rizika koji dovode do respiratornih komplikacija tokom izvođenja opšte anestezije u dečjem uzrastu.
Studijom je bilo obuhvaćeno 682 deteta uzrasta do 14 godina, koja su bila podvrgnuta opštoj anesteziji prilikom izvođenja planiranih ili hitnih hirurških intervencija. Podaci o pojavi i ozbiljnosti perioperativnih respiratornih komplikacija prikupljni su prospektivno.
Respiratorne komplikacije bile su manifestovane kod trideset devetoro dece, odnosno kod 5,71% (39/682). Laringealni inspiratorni stridor (15/682) i nepravilno disanje (zadržavanje disanja) (10/682) bile su najčešće komplikacije. Na navedene dve komplikacije otpada više od polovine svih komplikacija (64,1%). Na trećem mestu u rangu slede, sa istim procentom zastupljenosti 7,69% (3/682), kompletni laringealni spazam, kašalj, štucanje i apneja. Opstrukcija jezikom i ekscesivna sekrecija dogodile su se kod po jednog deteta. Posebno se zapaža povećana incidenca javljanja respiratornih komplikacija kod dece mlađe od 1 godine i u slučaju postojanja respiratorne infekcije. Do većine respiratornih komplikacija dolazi pri buđenju iz anestezije (19/39, 48,72%). Rizik intubirane dece da će imati respiratorne komplikcije pri anesteziji je, na osnovu naših podataka, veći u odnosu na rizik kod neintubirane dece. Zastupljenost respiratornih komplikacija u odnosu na vreme ekstubiranja (u dubokoj anesteziji ili posle buđenja i uspostavljanja refleksa) ne pokazuje značajnu razliku. Naši podaci ukazuju da se respiratorne komplikacije skoro dva puta češće javljaju pri izvođenju hitnih operacija.
Uzrast manji od 1 godine, skorašnja respiratorna infekcija, intubacija i hitnost procedure su identifikovani kao faktori koji su pojedinačno ili u kombinacijama udruženi sa povećanim rizikom za nastanak respiratornih komplikacija u toku izvođenja opšte anestezije kod dece.
Ključne reči: Faktori rizika, respiratorne komplikacije, anestezija, deca