Vol.1, No 6, 2002 pp. 645-658
UDC 338.246.025.88:351.711
PRIVATIZATION SUBJECT CANNOT BE GOODS
OF GENERAL INTEREST (PUBLIC GOODS)
Slavoljub B. Popović
Belgrade

First of all, the author deals with the problem of public goods in foreign law, that is, theory (French, German, Austrian). He points to the provisions of the Constitution of the Federal Republic of Yugoslavia of 1992 and the Constitution of Serbia of 1990 under which the concept of goods of general interest (public goods) is regulated, such as 1) according to positive law, 2) in view of types constituting a public good, 3) in view of origin of public goods, 4) in view of purpose and use of public goods. Protection of public goods is manifested in the following: 1) obligation of state organs and other organizations administering public goods to maintain the substance of public goods, 2) inalienability of public goods, 3) impossibility of acquiring by presumption of whatever rights to public goods, 4) insusceptibility of the public good things to execution, 5) criminal law protection of the public good things.
Key Words: privatization, public domain, protection of public domain.

PREDMET PRIVATIZACIJE NE MOGU BITI DOBRA
OD OPŠTEG INTERESA (JAVNA DOBRA)
Autor najpre razmatra problem javnih dobara u stranom pravu odnosno teoriji (francuskom, nemačkom i austrijskom). Ukazuje se na odredbe Ustava SRJ iz 1992. godine i Ustava Srbije iz 1990. godine koje regulišu pojam dobara od opšteg interesa (javnih dobara). Potom se vrši podela dobara od opšteg interesa, i to: 1) prema pozitivnom pravu; 2) s obzirom na vrste objekata koji čine javno dobro; 3) s obzirom na način postanka javnih dobara, 4) s obzirom na namenu i korišćenje javnog dobra. Zaštita javnih dobara manifestuje se u sledećem: 1) u obavezi državnih organa i drugih organizacija koje upravljaju javnim dobrom da održavaju supstancu javnog dobra; 2) u neotuđivosti javnog dobra; 3) u nemogućnosti sticanja održajem bilo kakvih prava na javnom dobru; 4) u nepodložnosti stvari javnog dobra izvršenju; 5) u kazneno-pravnoj zaštiti stvari javnog dobra.
Ključne reči: privatizacija, javna dobra, zaštita javnih dobara.