Vol.10, No 2, 2012 pp. 125 - 132
UDC 821.111-2.09 Vajld O.

WHO'S THE BIGGER (WO)MAN IN OSCAR WILDE'S THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST?
Magdalena Nigoević, Katarina Perišić
University of Split, Faculty of Philosophy, Split, Croatia
E-mail: magda@ffst.hr

In this paper the authors explore the characteristics and behaviour of male characters in Wilde's drama The Importance of Being Ernest which imply their homosexuality. In contrast, female characters in the play are presented as asexual and androgynous persons that assume the role of pater familias. Having tackled the topic of homosexuality and morality, Oscar Wilde endeavoured in changing social attitudes and beliefs, thus paving the way to the ideas of sexual revolution of 20th century.
Key words: Wildean characters, ambivalent males, androgynous females

KO JE VEĆA ŽENA (MUŠKARAC) U OSKAR VAJLDOVOJ "VAŽNO JE ZVATI SE ERNEST"?
U ovom radu autorice istražuju karakteristike i ponašanje muških likova u Vajldovoj drami "Važno je zvati se Ernest", i to onih koje ukazuju na njihovu homoseksualnost. Kao kontrast služe ženski likovi u drami koji su prikazani kao aseksualni i androgini, i koji preuzimaju status pater familias-a. Pokušavajući da se pozabavi temom homoseksualnosti i moralnošću, Oskar Vajld je želeo da menja uvrežene društvene stavove i ubeđenja i tako da omogući seksualnu revoluciju koja se ostvarila u dvadesetom veku.
Ključne reči: Vajldovi likovi, ambivalentni muškarci, androgine žene