Vol.10, No 2, 2012 pp. 69 - 78
UDC 811.163.41'255.2:811.111

NON-EQUIVALENCE OF SERBIAN AND ENGLISH COLLOCATIONS IN LITERARY TRANSLATION
Violeta Stojičić
University of Niš - Faculty of Philosophy, Serbia, Serbia
E-mail: violeta.stojicic@filfak.ni.ac.rs

We shall comment on the treatment of collocations in published English translations of a sample of Serbian literary texts, which has been analysed with a consideration of consistency in the transfer of the content of source text (ST) collocations into the target text (TT). We have focused on non-equivalent pairs of ST and TT collocations, which suggest that collocational non-equivalence is the result of a) inconsistency in content, b) non-observance of the established collocational patterns in the target language, c) breach of collocational restrictions and/or d) disregard for semantic prosodies of the words combined.
Key words: collocation, equivalence, congruence

NEEKVIVALENTNOST SRPSKIH I ENGLESKIH KOLOKACIJA U KNJIŽEVNOM PREVOĐENJU
Rad prikazuje istraživanje koje smo sproveli na kolokacijama u objavljenim engleskim prevodima srpskih književnih tekstova. Analizu paralelnog uzorka izvršili smo s osvrtom na doslednost u prenošenju sadržine kolokacija u izvorniku u tekst prevoda, u procesu postizanja prevodne ekvivalentnosti na nivou reči. Uzorak koji smo ovde ispitali obuhvata primere odnosa neekvivalentnosti među kolokacijama izvornika i prevoda. Ispitane kolokacije u prevodu ukazuju na to da neekvivalentnost nije samo rezultat nedoslednosti u sadržini, već i nepoštovanja tipičnih kolokacijskih obrazaca u jeziku prevoda i zapreka koje nameću opsezi kolociranja i/ili semantička prozodija udruženih reči.
Ključne reči: kolokacija, ekvivalentnost, kongruentnost