Vol.8, No 2, 2010 pp. 153 - 162
UDC 821.111.09-2 Šekspir V.

"STARS, HIDE YOUR FIRES..." – A STUDY IN SHAKESPEARE'S PSYCHOLOGICAL METHOD
Danko Kamčevski
Kragujevac
E-mail: dkamcevski@gmail.com

This paper examines Shakespeare's psychological craftsmanship displayed in his tragedy, Macbeth. A comparison is made to the work Crime and Punishment by the Russian author, F. M. Dostoyevsky, with regards to the motivations for the crimes of the both protagonists. Those motivations are traced in the psychological subtexts in the mentioned literary works, particularly in the suppressed feelings of inferiority. The emphasis is put on the fluid psychological development of Shakespeare's character, from a valiant knight to a merciless murderer and a tyrant. Several side issues, such as morality and ambition are also explored, as well as their influence on Macbeth's fate and eventual demise.
Key words: Shakespeare, psychology, Dostoyevsky, crime, punishment, suppressed

"ZVEZDE, SAKRIJTE SVOJE VATRE..." – STUDIJA O ŠEKSPIROVOM PSIHOLOŠKOM METODU
U ovom radu se proučava Šekspirova veština pri bavljenju psihološkim dimenzijama likova, na primeru njegove tragedije, Magbeta, a u poređenju sa delom ruskog autora F. M. Dostojevskog, Zločinom i Kaznom. Predmet istraživanja su motivacije za oba zločina i one se pronalaze u psihološkom podtekstu ovih književnih dela, naročito u potisnutim osećanjima inferiornosti. Stavlja se naglasak na fluidni psihološki razvoj Magbetovog karaktera, od odvažnog i časnog viteza, do nemilosrdnog ubice i tiranina. Nekoliko sporednih pitanja, poput moralnosti i ambicija su takođe predmet istraživanja, a naročito se ispituje njihov uticaj na razvoj Magbetove sudbine i njegov krajnji pad, i u moralnom i u ljudskom smislu.
Ključne reči: Šekspir, psihologija, Dostojevski, zločin, kazna, potisnuto