Vol.8, No 2, 2010 pp. 91 - 104
UDC 811.111'373.612.2:050
811.131.1'373.612.2:050


SWEETHEART DEALS, WILDCAT STRIKES AND OTHER DANGEROUS THINGS – METAPHORICAL REPRESENTATIONS OF ALITALIA'S BAILOUT AND PRIVATIZATION IN THE BRITISH, US AMERICAN AND ITALIAN PRESS
Sabrina Fusari
Department of Literature, Linguistics and Philology, University of Trento via Santa Croce 65, 38122 Trento, Italy
E-mail: sabrina.fusari@unitn.it

The article describes a corpus study of the metaphors used in the representation of the bankruptcy and privatization of the Italian airline Alitalia in a number of Italian, British and US American newspapers between August 2008 and January 2009. Firstly, we provide some background to the bailout and privatization of Alitalia and the way it was represented in the media; secondly, we expound our methodology for locating metaphors in corpora; finally, we illustrate some metaphorical expressions and collocations that may reveal hidden ideologies. The results show that the nature and frequency of metaphors is similar across the corpora, but there is significant difference in the range of lexical items that instantiate them.
Key words: metaphors, corpora, newspaper discourse, Alitalia, Italian, English

POSLOVI ZAKLJUČENI TOKOM ZALJUBLJENOSTI, DIVLJI ŠTRAJKOVI I OSTALE STRAŠNE STVARI - METAFORIČNO PREDSTAVLJANJE SPASAVANJA ALITALIJE I NJENA PRIVATIZACIJA U AMERIČKOJ I ITALIJANSKOJ ŠTAMPI
Poslovi zaključeni tokom zaljubljenosti, divlji štrajkovi i ostale strašne stvari - metaforično predstavljanje spasavanja Alitalije i njena privatizacija u američkoj i italijanskoj štampi. Ovaj rad opisuje korpus metafora koje su korišćene prilikom bankrotiranja i privatizacije italijanske državne kompanije Alitalia i izvesnom broju italijanskih, britanskih i američkih novinskih izvora u periodu izmedju avgusta 2008. i januara 2009. Prvo se objašnjava kontekst otkupa Alitalije i njena privatizacija, kao i način na koji je taj proces opisivan u medijima. Potom se objašnjava metodologija traženja metafora u korpusima i materijalima, i konačno se ilustruju metaforičke kolokacije i izrazi koji mogu ukazivati na skrivene ideologije. Dobijeni rezultati pokazuju da su priroda i učestanost metafora koji su slični u ovim korpusima, i pokazuju se značajne razlike u leksici kojom se procesi objašnjavaju.
Ključne reči: metafore, korpusi, novinski diskurs, Alitalija, italijanski jezik, engleski jezik