Vol.8, No 1, 2010 pp. 79 - 90
UDC 371.3:811.111

COGNITIVE LINGUISTICS AND ENGLISH LANGUAGE TEACHING AT ENGLISH DEPARTMENTS
Vladan Pavlović
University of Niš, Serbia
E-mail: vladanp2@gmail.com

The paper first shortly presents the basic postulates of cognitive linguistics, including A. Goldberg's construction grammar, as an important theory developing within the cognitive linguistic approach to the grammatical level of language structure. Then it moves on to examine the ways the various theoretical insights of cognitive linguistics can practically be applied to language teaching at English departments, with the focus being primarily on the syntactic and the lexical levels. Apart from the relevant theoretical literature, the paper also builds on the works of various authors who have explored the actual relation between cognitive linguistics and foreign language teaching, and lists and evaluates various ELT books in which cognitive linguistic insights have been put to practice.
Key words: Cognitive linguistics, construction grammar, ELT at English departments, the syntactic level, the lexical level.

KOGNITIVNA LINGVISTIKA I NASTAVA ENGLESKOG JEZIKA NA DEPARTMANIMA ZA ANGLISTIKU
U radu se najpre ukratko predstavljaju kako osnovni postulati kognitivne lingvitike, tako i konstrukcione gramatike Adele Goldberg, kao važne teorije koja se razvija u okviru kognitivno-lingvitičkog pristupa gramatičkom nivou jezičke strukture. Potom se razmatraju načini na koje se teorijski postulati ovih teorija mogu praktično primeniti u nastavi engleskog jezika na departmanima za anglistiku, pri čemu je fokus prvenstveno na sintaksičkom i leksičkom nivou jezičke strukture. U tom smislu, pored odgovarajuće teorijske literature, u radu se daje pregled izvora koji se bave upravo datom vezom između kognitivne lingvitike i njene praktične primene u nastavi, a daje se i pregled i ocena različite referentne literature vezane za praktičnu primenu kognitivno-lingvitičkih postulata u nastavi jezika.
Ključne reči: kognitivna lingvistika, konstrukciona gramatika, nastava engleskog jezika, sintaksički/leksički nivo jezičke strukture