Vol.8, No 1, 2010 pp. 1 - 7
UDC 821.111(73).09

SALEM WITCHCRAFT TRIALS: THE PERCEPTION OF WOMEN IN HISTORY, LITERATURE AND CULTURE
Ana Kocić
University of Niš, Faculty of Philosophy, Serbia
E-mail: anakocic@hotmail.com

The paper deals with the (in)famous phenomenon of Salem witchcraft trials through historical and cultural perspectives with a special emphasis on their implications for the perception of women. The author first gives a brief overview of the most relevant historical sources on both Salem witchcraft trials and the role of women in Colonial America. The second part of the paper examines the treatment of Salem trials in a contemporary drama, establishing the link with theoretical considerations and focusing on the perception of women.
Key words: Salem, witchcraft, trials, women, drama

SUĐENJA SALEMSKIM VEŠTICAMA: POIMANJE ŽENE U ISTORIJI, KNJIŽEVNOSTI I KULTURI
U ovom radu (ne)slavni fenomen suđenja salemskim vešticama se posmatra kroz istorijsku i kulturnu perpsektivu, sa posebnim naglaskom na implikacije koje on pruža za poimanje žene. Najpre se daje kratak pregled najznačajnijih istorijskih izvora koji se bave, kako suđenjima u Salemu, tako i položajem žena u kolonijalnoj Americi. Drugi deo rada se bavi viđenjem salemskih suđenja u jednoj modernoj drami, pri čemu se uspostavlja veza sa teorijskim razmatranjima, dok je fokus na poimanju žene.
Ključne reči: Salem, veštice, žene, drama