Vol.7, No 1, 2009 pp. 101 - 112
UDC 378.14 : 621 ( 497.11 NIŠ ) ] : 811.111 '276.6

ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN MECHANICAL ENGINEERING
Miloš Tasić
Faculty of Mechanical Engineering, Niš

The paper deals with the issue of English Language Teaching at the Faculty of Mechanical Engineering in Niš, and with the importance and necessity of English for its students. The results of the survey conducted by the author at the Faculty of Mechanical Engineering concerning the students' opinions on the English language and their current courses are presented here, while the possible solutions to the emerging problems are stated and discussed in detail.
Key words: English Language Teaching, Mechanical Engineering, Lingua Franca, English for Specific Academic Purposes

NASTAVA ENGLESKOG JEZIKA U MAŠINSTVU
Ovaj rad se bavi pitanjem nastave engleskog jezika na Mašinskom fakultetu u Nišu i važnošću i neophodnošću poznavanja engleskog jezika za studente ovog fakulteta. Rezultati ankete sprovedene od strane autora na Mašinskom fakultetu o mišljenjima studenata o engleskom jeziku i trenutnim kursevima  su prikazani ovde, dok su moguća rešenja otkrivenih problema predstavljena i detaljno razmotrena.
Ključne reči: Nastava engleskog jezika, mašinstvo, lingva franka, engleski za specifične akademske potrebe