Vol.6, No 1, 2008pp. 73 - 84
UDC 821.111-21.09

THE THEME OF ORESTEIA IN EUGENE O'NEILL' S MOURNING BECOMES ELECTRA
Petra Mitić
Faculty of Philosophy, Niš

The paper is concerned with the mythical theme of Oresteia as it has been reworked in Eugene O'Neill's play Mourning Becomes Electra. After juxtaposing the key elements in the story as they appear in Aeschylus and Sophocles on the one hand, and Eugene O' Neill on the other, the analysis moves on to consider the significance of the changes introduced in O'Neill's version of this ancient story. The focal point of the analysis is the brief comparison of two disparate models of reading – the Freudian and the Jungian model – and the relevance of their different implications for the patriarchal culture of reason.
Key words: Oresteia, Eschylus, Eugene O'Neill, the myth of Oedipus, Fromm, Freud, Jung

TEMA ORESTIJE U TRILOGIJI JUDŽINA O' NILA CRNINA PRILIČI ELEKTRI
Rad se bavi analizom O'Nilove trilogije Crnina priliči Elektri u pokušaju da pokaže ne samo opravdanost O'Nilovog dramskog postupka, već i značaj njegovog izbora Eshilove Orestije za tematski okvir sopstvene drame. Suštinsko nerazumevanje, pa i naglašeno neprijateljstvo, koje religija logosa i racionalne misli iskazuje prema simboličnom i subverzivnom jeziku mita ukazuje na njegovu značajnu povezanost sa načinom na koji čitamo sopstvenu kulturu. Ovo čitanje kulture koje O'Nilov dramski tekst uobličuje u specifičan simbol i umetničku metaforu dovoljno rečito ukazuje na potrebu pružanja otpora jednostranim obrascima dominantnog patrijarhalnog modela civilizacije. Uporedna analiza O'Nilove trilogije i Eshilove Orestije navodi na zaključak da je Judžin O' Nil upravo u ovom ključu pročitao mitsku dimenziju Eshilove drame. U tom smislu, ono što se dešava ličnostima njegove trilogije samo je tragični finale fatalnog izbora kojim se završava Eshilova Orestija - za O' Nilove junake teret prošlosti isuviše je težak da bi sadašnjost mogla da odabere sopstveni put. Iz ove, i ovakve, vizure, prvi čin oficijelne demokratske pravde kojim započinje novo doba Zapadne kulture, a koji okončava Eshilovu trilogiju, preokreće se, ironično, u sopstvenu suprotnost. Potpuni mrak kojim se O' Nilova trilogija završava nije zato znak tragičnog fatalizma ovog autora, već ima težinu - opomene.
Ključne reči: Orestija, Judžin O'Nil, Eshil, mit o Edipu, From, Frojd, Jung