Vol.4, No 1, 2006pp. 27 - 31
UDC 314.742(=163.42):82]:323.15

INSIDE OUT: AN INSIGHT INTO THE IMMIGRANTS'
PERCEPTION OF THEIR NEW HOMELAND
Branka Kalogjera
University of Rijeka

The paper deals with the attitude taken by the immigrant writers, in this case Croatian ones, toward their new homeland and their ethnic identity through the elusive, least objective and most truthful medium of literature.
Key words:  American, Croatian, Literature, Ethnic Identity

IZVRNUTI RUKAVI: KAKO IMIGRANTI DOŽIVLJAVAJU NOVU DOMOVINU
Rad se bavi stavom koji pisci-imigranti, u ovom slučaju hrvatski, zauzimaju prema svojoj novoj domovini i sopstvenom etničkom identitetu, kroz neuhvatljiv, najmanje objektivan, a opet najistinitiji medijum – književnost.
Ključne reči:  američki, hrvatski, književnost, etnički identitet