Vol.3, No 2, 2005 pp. 169 - 174
UDC 821.163.41-3.09:821.111(73)-3.09

THE GOSPEL ACCORDING TO WOMEN:
FEMALE CHRIST FIGURES IN SERBIAN AND AMERICAN WOMEN'S WRITING
Vladislava Gordić Petković
University of Novi Sad, Serbia and Montenegro
The paper focuses upon the recurring figure of female Christ (or Messiana) in the Serbian women's writing of the nineties and its links with the American female gothic. Judita Šalgo and Mirjana Novaković use their respective plots and characters in order to present a possible Herland – Utopia founded by women - once designed in the writing of Charlotte Perkins Gillman.

JEVANĐELJE PO ŽENI:
FIGURE MESIJANE U SRPSKOJ I AMERIČKOJ ŽENSKOJ PROZI
Rad obrađuje motiv ženskog Hrista, ili Mesijane, koji se pojavljuje u srpskoj ženskoj prozi devedesetih, i njegove veze sa američkom ženskom gotikom. Zapleti i likovi u proznim delima Judite Šalgo i Mirjane Novaković pokušavaju da predstave žensku utopiju, na način sličan onome kako ju je Šarlota Perkins Gilman videla u svojoj knjizi Herland.