Vol.2, No 10, 2003 pp. 361 - 365
UDC 811.163.41(497.115)

THE SERBIAN LANGUAGE IN KOSOVO AND METOHIJA
AND SOME RELATED TASKS OF SCIENCE
Nedeljko Bogdanović
Faculty of Philosophy in Niš
The author points out the situation of the Serbian language in the contemporary conditions of life in Kosmet (Serbia) and suggests some of the tasks for the linguistic science, the realization of which would help preserve the value of Kosovo and Metohija vernacular for the history of the Serbian language in general.
Key words: Kosovo and Metohija, Serbian language

SRPSKI JEZIK NA KOSOVU I METOHIJI
I NEKI ZADACI NAUKE U VEZI S TIM
U radu se govori o položaju srpskog jezika na Kosovu i Metohiji danas (u uslovima inostrane uprave u društvenim i državnim službama) i zadacima jezičke nauke u vezi s tim.