Vol.6, No 2, 2009 pp. 131 - 138
UDC 339.5(497.11)
FOREIGN TRADE MULTIPLIER OF SERBIA
Miloš Todorović, Tanja Stanišić
Faculty of Economics, University of Niš, Serbia
miltod@bankerinter.net, tanja.stanisic@gmail.com

The adequate concept of Serbia foreign trade multiplier represents the key to the future growth and the overcome of loaded pay-balance issues. The possibility of multiplying effect of export growth on gross national income is still pressed by numerous limitations, whereas the successful solution of the problem of insufficient current transactions requires synchronized application of proper export policy and the effort to bring the import round to the rational level. This paper analyses the current effects of foreign trade multiplier in Serbia and it indicates the possible ways of improving its positive effects.
Key Words:  Foreign trade multiplier, export, import.

SPOLJNOTRGOVINSKI MULTIPLIKATOR SRBIJE

Adekvatno koncipirana spoljnotrgovinska strategija Srbije osnov je budućeg rasta i prevazilaženja nagomolanih platnobilansnih problema. Mogućnosti multiplikativnog dejstva porasta izvoza na porast bruto društvenog proizvoda još uvek su opterećene brojnim ograničenjima, dok uspešno prevazilaženje problema deficita tekućih transkacija zahteva sinhronizovano dejstvo adekvatno koncipirane izvozne politike i napora koji bi uvoz doveli u granice racionalnog. U radu se analiziraju tekući efekti spoljnotrgovinskog multiplikatora Srbije, uz ukazivanje na moguće načine pospešivanja intenziteta njegovog pozitivnog dejstva.
Ključne reči: spoljnotrgovinski multiplikator, uvoz, izvoz.