Vol.8, No 1, 2009 pp. 111 - 126
UDC 621.313.33 004.424.451.2

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF DIRECT TORQUE CONTROL METHODS FOR ELECTRIC DRIVE APPLICATION
Vojkan Kostić, Milutin Petronijević, Nebojša Mitrović, Bojan Banković
Department of Power Engineering, University of Niš, Faculty of Electronic Engineering

Abstract. In this paper different direct torque and flux control of induction motor schemes (DTC) are presented. The control techniques, analysed in this paper, related to voltage inverters and their solutions are essentially diverse. Classical DTC method, its modifications for torque and flux ripple reduction, as well as modified DTC method with PI controllers (PI-DTC) based on space vector modulation (SVPWM), are considered. For each method, theoretical principles and experimental results, at laboratory condition using dSPACE development tool realised, are presented.
Key Words: induction motor drive, space vector, direct torque control

EKSPERIMENTALNA VERIFIKACIJA METODA ZA DIREKTNO UPRAVLJANJE MOMENTOM U ELEKTROMOTORNIM POGONIMA
U ovom radu prikazani su različiti algoritmi za direktno upravljanje momentom i fluksom asinhronog motora (DTC upravljanje). Tehnike upravljanja, analizirane u ovom radu, odnose se na naponske invertore i po svom rešenju se konceptualno razlikuju. Razmatrane su: klasična DTC metoda, njene modifikacije za smanjenje talasnosti elektromagnetnog momenta i fluksa statora, kao i modifikovana DTC metoda sa PI regulatorima (PI-DTC), koja se bazira na primeni modulacije prostornog vektora (SVPWM). Za svaku od metoda izložena je teorijska osnova i prikazani su eksperimentalni rezultati, realizovani u laboratorijskim uslovima primenom dSPACE razvojnog sistema.
Ključne reči: Asinhroni motor, prostorni vektor, direktno upravljanje momentom.