Vol.10, No 2, 2012 pp. 155 - 167
UDC 699.844:624.3
DOI: 10.2298/FUACE1202155P


COMPARASION OF PREDICTION AND MEASUREMENT METHODS FOR SOUND INSULATION OF LIGHTWEIGHT PARTITIONS
Momir Praščević, Dragan Cvetković, Darko Mihajlov
University of Niš, Faculty of Occupational Safety of Niš, Serbia
E-mail: momir.prascevic@znrfak.znrfak.ni.ac.rs

It is important to know the sound insulation of partitions in order to be able to compare different constructions, calculate acoustic comfort in apartments or noise levels from outdoor sources such as road traffic, and find engineer optimum solutions to noise problems. The use of lightweight partitions as party walls between dwellings has become common because sound insulation requirements can be achieved with low overall surface weights. However, they need greater skill to design and construct, because the overall design is much more complex. It is also more difficult to predict and measure of sound transmission loss of lightweight partitions. There are various methods for predicting and measuring sound insulation of partitions and some of them will be described in this paper. Also, this paper presents a comparison of experimental results of the sound insulation of lightweight partitions with results obtained using different theoretical models for single homogenous panels and double panels with and without acoustic absorption in the cavity between the panels.
Key words: sound insulation, lightweight partitions, transmission loss.

KOMPARATIVNA ANALIZA METODA ZA PRORAČUN I MERENJE ZVUČNE IZOLACIJE LAKIH PREGRADA
U cilju komparacije različitih konstrukcija, izračunavanja akustičkog komfora u stambenim objektima ili nivoa buke koji potiču od spoljašnih izvora buke kao što je drumski saobraćaj i nalaženja inženjerski optimalnog rešenja za probleme buke važno je poznavanje izolacionih karakteristika pregradnih konstrukcija. Koriščenje lakih pregrada kao pregradnih zidova između stanova postalo je uobičajeno jer se zahtevi za zvučnu izolaciju mogu postići sa manjom površinskom masom pregrade. Međutim, potrebno je veće umeće pri projektovanju i izvođenju pregrada s obzirom da su ti procesi složeniji. Takođe je teže izračunati i izmeriti transmisione gubitke lakih pregrada. Postoje različite metode za izračunavanje i merenje zvučne izolacije pregrada a neke od njih će biti prikazane u ovom adu. Takođe, u radu će biti prikazano poređenje eksperimentalnih rezultata zvučne izolacije lakih pregrada sa rezultatima dobijenim korišćenjem različitih teorijskih modela na primeru jednostrukih homogenih pregrada i dvostukih pregrada sa i bez ispune između obloga pregrade.
Ključne reči: zvučna izolacija, lake pregrade, prenosni gubici