Vol.9, No 1, 2011 pp. 57 - 75
UDC 624.042.8(497.11)=111
DOI: 10.2298/FUACE1101057Z


USAGE OF DYNAMIC PLANS IN CIVIL ENGINEERING OF SERBIA
Milorad Zlatanović, Biljana Matejević
Faculty of Civil Engineering and Architecture, University of Niš, Serbia
E-mail: Milorad.Zlatanovic@gaf.ni.ac.rs
For a successful realization of a civil engineering project, it is necessary to possess good quality dynamic plans of construction works and of resource involvement. Depending on the type and size of the structure, appropriate type of dynamic plan ought to be used. The plan realization must constantly be observed and updated in order to ensure their full effectiveness. This paper presents the results of a research through a survey of dynamic plan implementation in our civil engineering practice. The results are based on the data processed from the responses to the questions asked in the survey of 45 construction enterprises in Serbia.
Key words: construction enterprise, dynamic plans, application.

KORIŠĆENJE DINAMIČKIH PLANOVA U GRAĐEVINARSTVU SRBIJE
Za uspešnu realizaciju građevinskog projekta potrebno je imati kvalitetno urađene dinamičke planove izvođenja radova i uključenja resursa. Treba primeniti odgovarajuću vrstu dinamičkog plana, zavisno od vrste i veličine objekta. Da bi ovi planovi imali svoj puni smisao treba vršiti njihovo stalno praćenje i ažuriranje. U ovom radu su prikazani rezultati istraživanja putem ankete o primeni dinamičkih planova u našoj gra]evinskoj praksi. Rezultati se baziraju na obrađenim podacima iz dobijenih odgovora na pitanja postavljena u anketnom ispitivanju 45 građevinskih preduzeća u Srbiji.
Ključne reči: građevinsko preduzeće, dinamički planovi, primena